Meny
Bli medlem

Antibiotikaresistens tar liv - Sp krever handling

Sist endret: 27.09.2020
Antibiotikaresistens er av Verdens Helseorganisasjon (WHO) definert som et globalt helseproblem og blir oppfattet som en trussel på linje med klimaendringer og terrorisme. En rapport anslo at det i 2007 døde 25 000 mennesker av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier i EU/EØS-området. Selv om Norge (og Norden) har lav forekomst av resistens, er den økende, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Sp.

En av hovedårsakene til antibiotikaresistens er overforbruk av antibiotika. Antibiotikabruken i Norge er rett nok liten i forhold til andre land, men økningen er foruroligende. Bruken av penicilliner er doblet fra midten på 1970- tallet til 2012.  I 2012 ble det forskrevet 58 tonn antibiotika, det meste til mennesker (85 %).  I en rapport fra Folkehelseinstituttets antydes det at opp mot 50 % av antibiotika som forskrives i humanmedisinen i Norge, er unødvendig.

Nylig la en ekspertgruppe fra Folkehelseinstituttet fram en rapport som bekrefter at konkrete tiltak er nødvendig på flere felt for å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier. Senterpartiet krever at Regjeringen nå følger opp ved å fremlegge en egen handlingsplan i helsevesenet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Forskning viser at tiltak for å hindre spredning av resistens virker.  Smitteverntiltak er effektive, det samme er nøktern bruk av antibiotika, det vil si å unngå unødvendig behandling og unødvendig bruk av bredspektret antibiotika. Senterpartiet mener at Regjeringen må sette konkrete krav til både sykehus, sykehjem og fastleger om faglig, forsvarlig antibiotikabruk. I tillegg trengs økt satsing på holdningsskapende arbeid i befolkningen.

Økning i antibiotikaresistens i Norge er alvorlig. En slik utvikling vil kunne snu opp ned på moderne medisin. Selv banale infeksjoner og behandlinger vil bli svært risikable om ikke utviklingen snus. Det er et helsepolitisk ansvar å hindre resistensutvikling i befolkningen. Da må Høie forebygge og sette krav til helsetjenesten slik at vi unngår den situasjonen som nå er en realitet i Europa.