Meny

Åpent brev til Klima og miljødepartementet ved Statsråd Vidar Helgesen.

Sist endret: 16 03 2017
Ola Krokan fra Oppdal er sauebonde. I 2008 mistet han over 50 dyr på utmarksbeite. Samme høst søkte han Fylkesmannen om erstatning for de dyra utover normaltapet, som han mente ble tatt av rovvilt.
Fylkesmannen avslo søknaden, men etter en ankebehandlingen ble et mindre antall erstattet, resterende mente Fylkesmannen hadde forsvunnet eller dødd på annen måte. Årsakene Fylkesmannen da viste til var lite troverdige, og Krokan og ni andre som hadde mottatt samme svar, reiste i 2011 gruppesøksmål mot Staten.
Krokan dommen fra november 2013 fastslår at det er Statens ansvar å erstatte tapt sau i utmark utover normaltapet. Skal Staten redusere erstatningen må den bevise hvorfor tapet utover normaltap ikke kan tilskrives rovdyr. Det ble full seier for sauebøndene.
Ifølge dommen skal erstatningssakene som var omfattet av rettssaken, behandles på nytt.
På statsrådens bord ligger en stor mengde erstatningssaker som har ligget der siden dommen.
Søkerne har fått bekreftet at erstatningssakene er mottatt, men ikke mer.
Jeg hadde forventet at rettsavgjørelsen ville få betydning for praktiseringen av erstatningsforskriften for 2013. Men Miljødirektoratet endret erstatningsforskriften etter Krokandommen, noe som har svekker næringas rett til erstatning. Dette mener jeg var en ufin måte å handle på etter en rettskraftig dom i et norsk rettssystem.
Det er ingen tvil om at de erstatningssaker som fremdeles ligger på Statsrådens bord, skal behandles etter Krokandommen, og ikke etter ny forskrift.
Det dreier seg om mye penger for mange og ikke minst ønsker man respekt for den dommen som er rettskraftig.
Er statsråden bekvem med en slik situasjon? Hvor lenge skal man vente?

Trondheim 20.11.2016.
Gunn Iversen Stokke (Sp)
Fylkesvaraordfører i
Sør-Trøndelag