Meny
Bli medlem

Åpner for bruk av kroppsskannere i Norge

Sist endret: 27.09.2020
- Kroppsskannere vil redusere bruk av håndsøk og det vil være et valgfritt tilbud til passasjerer, sier samferdselsminister Marit Arnstad. Avinor har vurdert skannere som er basert på millimeterbølger (ikke røntgen) som gir konturløse og kjønnsnøytrale bilder.

Norge tillater bruk av kroppsskannere i sikkerhetskontrollen ved flyplasser i Norge.

Kroppsskannere er en av flere metoder som benyttes for å styrke sikkerhetsnivået. Passasjerer kan reservere seg mot bruk av kroppsskannere.

EU-kommisjonen har laget et regelverk for kroppsskannere i EU/EØS området. Norge innfører nå dette regelverket. Det er opp til lufthavnsoperatører å bestemme om de ønsker å benytte kroppsskannere i sikkerhetskontrollen.

Det vil være strenge krav til bruk av kroppsskannere. En kan ikke lagre, oppbevare, kopiere eller skrive ut informasjon fra skanneren. Passasjeren som sikkerhetsklareres skal være anonym. Kroppsskanneren vil ikke avsløre kroppskonturer.

Bakgrunn
Det er siden 11. september 2011 innført omfattende sikkerhetstiltak ved europeiske lufthavner. Norge har gjennom EØS-avtalen innført tilsvarende sikkerhetstiltak ved norske lufthavner.

Lufthavnsoperatører kan med dagens regelverk benytte manuell gjennomsøking, metalldetektorportal, håndholdt metalldetektor, bombehund og kroppsskanner i sikkerhetskontrollen.

Avinor:
Avinor har vurdert skannere som er basert på millimeterbølger (ikke røntgen) som gir konturløse og kjønnsnøytrale bilder.

Se bilder og les mer om kroppsskannere på Avinors hjemmeside.