Meny
Bli medlem

Åpner for strengere grensekontroll

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, tok i dagens finansdebatt til orde for en styrket passkontroll og bedre grensesamarbeid mellom de nordiske landene.

- Senterpartiet mener grensekontroll er et viktig virkemiddel for å ha kontroll på hvem som kommer til og oppholder seg i landet vårt. Fri flyt av folk over landegrensene som vi har med Schengen-avtalen, setter Norge under et stort press. Jeg mener at Schengen-samarbeidet er en del av problemet blant annet fordi yttergrensekontrollen i Schengen-området har spilt fallitt. Tiden er nå  moden for å se på alternativ, som for eksempel en revitalisert passunion med våre nordiske naboer, sier Klinge.

I dagens finansdebatt utfordret hun Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, på om de ville være med på en styrking av grensekontrollen. Støre holdt fast på Schengen-avtalen, men var i svaret sitt ikke avvisende til en endring i grensepolitikken. Han viste til at hvis kontrollen av yttergrensene i Schengen-området ikke fungerer, må enkeltland ta grep.

 

- Selv om Arbeiderpartiet ikke er villig til å gå så langt som Senterpartiet, velger jeg å tolke svaret fra Støre positivt. Situasjonen med sviktende yttergrensekontroll og store migrasjonsstrømmer kommer til å tvinge frem løsninger med bedre grensekontroll mellom statene. Jeg håper det det i fremtiden kan være mulig å samle et bredt politisk flertall for en styrket og strengere grensekontroll, fortsetter Senterpartiets justispolitiske talskvinne.

 

- Senterpartiet stemte mot Schengen-avtalen den gangen Stortinget vedtok at Norge skulle slutte seg til. Det er ikke bare dagens flyktningsituasjon som viser at fri flyt av folk over grensene ikke fungerer. Dette handler også om å ha virkemiddel som lettere gjør det mulig å fange opp ettersøkte kriminelle, og som kan bidra til å forebygge mobil, organisert kriminalitet og terror, avslutter Klinge.