Meny
Bli medlem

Åpning nybygg Vest-Telemark Næringshage i Kviteseid

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
- Miljøene som skapes i næringshagene er viktige verdiskapere med en rekke positive effekter for bedriftene, for det regionale næringslivet og for lokalsamfunnet. Med mål om innovasjon og nyskaping, opplever jeg miljøet i og rundt næringshagen i Vest-Telemark som nettopp det ? aktive og dyktige pådrivere med et stort ønske om å bidra til utvikling i Vest-Telemark-regionen, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen i sin hilsningstale under åpningen av nybygget til Vest-Telemark Næringshage i Kviteseid i dag.

Telemark skal bli et stadig bedre bo- arbeids-, og besøkssted – det handler om å skape regional utvikling og vekst. Det handler om å få folk til å trives.

Men skal vi ta hele fylket vårt i bruk, Skal vi tiltrekke oss motiverte og kompetente folk -også utenfor de største byregionene, må vi kunne tilby attraktive arbeidsplasser.  Ved å etablere næringshager gjør vi nettopp det.

Vi legger til rette  for flere kunnskapsarbeidsplasser i distriktene.

Miljøene som skapes i næringshagene er viktige verdiskapere med en rekke positive effekter for bedriftene, for det regionale næringslivet og for lokalsamfunnet.

Med mål om innovasjon og nyskaping, opplever jeg miljøet i og rundt næringshagen i Vest-Telemark som nettopp det – aktive og dyktige pådrivere med et stort ønske om å bidra til utvikling i Vest-Telemark-regionen.

Og med næringslivet i førersetet og i rollen som pådrivere .

Samtidig mener jeg det offentlige næringslivsapparatet har et ansvar for å støtte opp om de gode pådriverne - de som ønsker å skape utvikling også utenfor de største byregionene våre. Telemark fylkeskommune og TUF (Telemark Utviklingsfond) har derfor et ansvar.

Jeg er derfor glad for å kunne si at vi har samarbeidet tett og godt med SIVA, i vår støtte til de lokale gode pådriverne her i Vest-Telemark.

 

Resultatet ser vi i dag.  Nybygget her i Kviteseid er et godt eksempel på hva man kan få til når lokale, regionale og nasjonale aktører trekker i samme retning. -Det har gitt oss Telemarks første næringshage i SIVAs næringshageprogram.

 

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til SIVA for det gode samarbeidet. I dag godt representert ved Ola Borten Moe, men også «vår» mann i SIVA-styret Ole Andreas Schärer, som er en god hjelper for Telemark.

Status som SIVA-næringshage er et kvalitetsstempel.Det betyr at både gründerbedrifter i etableringsfasen, og etablerte småbedrifter kan være trygge på at de får tilgang på relevant og tilstrekkelig kompetanse, nettverk og bistand - lokalt, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. I sum betyr det hjelp til å iverksette de gode idéene.

Med åpning av nye næringsbygg både i Kviteseid og i Fyresdal på under en måned, går vi en spennende tid i møte på nærings- og arbeidslivsfronten – i hele Telemark. Kompetansearbeidsplassene som er skapt, og vil skapes, i og rundt næringshagen i Kviteseid, vil kunne bidra til økt bosetting av attraktive arbeidssøkere. Ikke bare i Kviteseid - men gjennom pendling også til resten av Vest-Telemark. Derfor er det svært positivt å bygge og styrke aktiviteten rundt slike sentre.

Gratulerer med dagen – og lykke til i nye omgivelser!

 

Fakta om støtte:

Vest-Telemark Næringshage AS eies av kommunen, lokalt næringsliv og SIVA.

TUF(Telemark Utviklingsfond) har bidratt med midler (1 475 000 kr) til utvikling og bygging av selve bygget.

TFK (Telemark Fylkeskommune)bidrar årlig med 300 000 i driftsmidler til selskapet – som utløses ifm. SIVA-medlemskapet. Altså en gjensidig støtte fra både TFK og SIVA.