Meny
Bli medlem

Ap's spill om Telemark

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Helseminister Høie har godkjent Helse Sør Øst sitt vedtak i Utviklingsplan Telemark HF. Akuttfunksjoner og døgnbehandling skal fjernes, Rjukan Sykehus og Kragerø sykehus bygges ned. Stortinget hadde en gyllen mulighet til å overprøve denne beslutningen tirsdag 17,juni. Denne muligheten grep ikke Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet kunne skapt flertall i stortinget for å sikre akuttfunksjoner og døgnbehandling ved Rjukan og i Kragerø. Men de nektet å støtte Sp og Sv sine forslag om dette. Ap valgte i stedet å gå sammen med de andre sentraliseringspartiene Høyre, FrP og KrF.

Arbeiderpartiet gjør nå poeng av at de selv fremmet to forslag til saken. Det ene forslaget handlet om å be Regjeringen redegjøre for lokalsykehusenes rolle for å sikre beredskap for liv og helse i hele landet.  Det andre forslaget handlet om å be regjeringen sikre tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å gjennomføre omstillingen på best mulig måte, samtidig som man ba regjeringen om i forslag til statsbudsjett 2015 fremme konkrete tiltak med bevilgningsforslag for å sikre tilstrekkelig akuttberedskap i berørte områder.

 

Kjære Arbeiderparti. Slutt å føre egne velgere bak lyset.  Hva hjelper det å sikre økonomien til en omstilling, om omstillingen er uklok? Faktum er at nedlegging av sykehusene lå som en premiss i Arbeiderpartiets forslag. Det kunne aldri Sp og Sv være med på.  Terje Aasland, Lene Vågslid og Christian Tynning skriver i en kronikk at de nå er usikker på hva tilstrekkelig akuttberedskap vil si, og at « I Rjukan ville tilstrekkelig akuttberedskap etter vårt syn vært vanskelig å oppnå uten akuttfunksjon».  Om Ap sine stortingsrepresentanter fra Telemark er usikker nå, var de sikker i Stortinget på tirsdag. Da stemte de mot forslag som nettopp ville sikret akuttfunksjoner ved de to lokalsykehusene.

Stortingsrepresentantene skriver at Telemark Arbeiderparti har helt siden det ble kjent hvilke anbefalinger Sykehuset Telemark kom med, bedt om at planen utsettes, men at man burde starte opp det arbeidet som planen beskriver for sentralsykehusfunksjonen i Skien. Sp og SV er enig med Telemark Ap i dette, og fremmet forslag om nettopp dette. Men Ap sine stortingsrepresentanter fra Telemark og Ap sin stortingsgruppe mente noe annet. For disse stemte mot Sp og Sv forslag som omhandlet akkurat dette. Vi foreslo følgende:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 blir vurdert på ny når det gjelder lokalsykehusene på Rjukan og i Kragerø.

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at akuttfunksjoner og døgnbehandling inntil videre videreføres på Rjukan og i Kragerø.

Arbeiderpartiet driver dobbeltkommunikasjon. Det er en ærlig sak å være politisk uenig i en sak. Det har vi full respekt for. Men vi har liten respekt for ansvarsfraskrivelser.  Men det er det Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Ap`s stortingsrepresentanter fra Telemark driver i denne saken.  De partiene som valgte å ikke bruke muligheten de hadde forrige tirsdag, har  et selvstendig ansvar for  konsekvensene dette vil ha for  helsetilbud og beredskap. . Både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti bidrog i Stortinget tirsdag til å sikre omstillingen i Telemark HF, og aksepterte dermed nedbyggingen av Rjukan og Kragerø sykehus.

 

Kjersti Toppe

1.nestleder helse- og omsorgskomiteen

Helsepolitisk talsperson Senterpartiet

 

Audun Lysbakken

Partileder SV

Helsepolitisk talsperson SV