Meny

Arbeidsgiveravgiftsøkning må kompenseres

Regjeringen har lagt fram forslag om ny ordning for differensiert Arbeidsgiveravgift. Spesielt i energisektoren,transportnæringa og banknæringa vil bli rammet. Bodø får ikke redusert avgift fra 7,9 - 5,1 % i perioden fra 2014. Det er usikkert om konsernbedrifter får en økning til 14,1 %.

Det er beregnet at Nord-Norge vil tape 500 mill. kroner pr. år på den nye ordninga. Ut fra dette krever Nordland Senterparti:

1. Ordningen med kompensasjon videreføres

2. Kompensasjonen må skje målrettet, - og krone for krone.

3. Ordningen må forankres nærmest mulig det næringslivet som blir rammet.

4. Regjeringen bør forhandle med EU på nytt for å få like gode ordninfger for distriktene som tidligere.

 

Tidligere har regjeringen redusert bevilgningene til regional utvikling. Nå øker arbeidsgiveravgiften for nordlandsbedriftene.

I revidert nasjonalbudsjett må det komme forbedringer med kompensasjon.

 

Monika Sande
Fylkesleder