Meny
Bli medlem

Arkivet på Tynset må på plass i 2015-budsjett

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiet vil fremme forslag om at Arkivet på Tynset gis en oppstartbevilgning i årets budsjettbehandling. Nå kan ikke Stortinget lenger se rolig på at et så viktig prosjekt blir skjøvet til side, sier Trygve Slagsvold Vedum og Heidi Greni.

 

I  budsjettet for 2014 strøk Solberg-regjeringen den rød-grønne regjeringens forslag til å avsette 75 millioner kroner i oppstartbevilgning til Arkivet på Tynset som skal huse Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv.  Den gang ble kuttet begrunnet med at det ikke forelå en ekstern kvalitetssikring av prosjektet.  Denne kvalitetssikringen ble lagt fram for Kulturdepartementet i mars 2014.  Likevel er det ikke satt av en krone til prosjektet i budsjettforslaget for 2015.

- Senterpartiet vil fremme forslag om at Arkivet på Tynset gis en oppstartbevilgning i årets budsjettbehandling.  Nå kan ikke Stortinget lenger se rolig på at et så viktig prosjekt blir skjøvet til side,  sier Trygve Slagsvold Vedum og Heidi Greni.

Arkivet på Tynset er en viktig satsing både for helsevesenet og arkivverket.  Planene gir synergieffekter for begge gjennom etablering av  moderne og digitaliserte arkiv.  Til sammen vil utbyggingen gi fjellregionen 70 til 80 nye arbeidsplasser. 

De opprinnelige planene var at Arkivet på Tynset skulle åpnes i 2016.  Nå blir det utsettelser, men det er på høy tid å komme i gang, mener Hedmarksrepresentanten Slagsvold Vedum og Fjellregionens representant, Heidi Greni.