Meny
Bli medlem

Arnstad lover styrking av jordvernet i ny Nasjonal Transportplan

Sist endret: 27.09.2020
- Spørsmålet om nedbygging av matjord kommer til å være en sentral del av Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) til Nationen.

Samferdselsminister Marit Arnstad er bekymret for nedbyggingen av matjord. Derfor blir jordvern sentralt i ny Nasjonal transportplan (NTP). Da forrige NTP ble lagt fram for fire år siden, av daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp), kom vern av matjord inn som et mål i planen for første gang. I den nye planen som legges fram i vår, skal kravet til jordvern økes ytterligere, melder Nationen.

— Jeg kommer til å videreføre målene fra nåværende NTP og supplere med to nye mål, sier Marit Arnstad.

En ny rapport fra Bioforsk, bestilt på oppdrag for Samferdselsdepartementet, viser at det er mulig å flytte dyrket mark i enkelte områder. — Rapporten viser at det er mulig, men at det vil kreve god kompetanse og godt samarbeid med grunneierne. Muligheten gjør at vi kan stille strengere krav til kompensasjon for nedbygget jord i ny NTP, sier Arnstad til Nationen.

Det andre grepet hun ønsker å ta for å sikre matjorda, er å innføre muligheten til å luke ut kontroversielle traseer tidlig i prosessen.— I dag er kontroversielle forslag med langt i prosessen. Både for å fjerne de traseene som spiser mest matjord, og for å korte ned på planleggingstiden, vil det gjøres grep så forslagene lukes ut helt fra starten av, sier samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) til Nationen.