Meny
Bli medlem

Arnstad spør Sundtoft om rovviltevaluering

Sist endret: 27.09.2020
I sommer fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag av klima- og miljøministeren, å evaluere rovviltforliket fra 2011. Klima- og miljømisteren har avvist ønsket om å utvide evalueringen, etter at landbruksorganisasjonene ba om dette.

-    Jeg reagerer sterkt på Sundtoft legger opp til at de landbruksfaglige konsekvensene ikke skal evalueres, og at landbruksfaglig kompetanse ikke skal delta i evalueringen, sier Marit Arnstad, energi- og miljøpolitisk talsperson i Senterpartiet.

Rovviltforliket ble vedtatt etter vedvarende konflikt mellom rovvilt- og beitedyrinteresser, og et av hovedpunktene i forliket å styrke den regionale forvaltningen. Ordningen skal evalueres innen fem år. Ved å gi oppdraget med evalueringen til NINA alene, vil evalueringen etter Arnstads syn, bli mangelfull.

-    Evalueringen er ikke i tråd med rovviltforliket. Jeg mener at vi må få belyst konsekvensene for beitenæring, matproduksjon og lokalsamfunn. Skal vi redusere konflikten mellom rovdyr og beitedyr så må fakta på bordet, og vi må ha dokumentasjon som alle har tillit til.