Meny

Årsmøte i Hof Sp:

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Hof Senterparti hadde årsmøte på Eidsfoss Kro onsdag 19. november 2014. Møtet ble åpnet av leder Bjørn Arild Lofsberg. Innkalling og saksliste ble godkjent.

Guro Vagnild Evju ble valgt til referent. Sissel Vagnild og Jan Grønseth ble valgt til å undertegne protokollen.

Lederen gikk gjennom årsmeldinga. Det har vært fire styremøter.

En viktig sak i året har vært kommuneplanens arealdel og innspill til denne. Styret har vært representert på studielederkurs og seminaret ”Vestfold i Sentrum” på Gavelstad.

Hof Sp er i ferd med å få hjemmesida si ferdig. Joop Cuppen står for dette arbeidet.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kari Aakerholt. Utgiftene gjenspeiler aktivitetene i henhold til kassereren; det er ikke så mye utgifter. Revisor har godkjent regnskapet.

Nestleder Steinar Sletsjøe, valgt i 2012, ble gjenvalgt.

Kasserer Kari Aakerholt ble gjenvalgt.

Styremedlem Anne Kari Gjelstad hadde sagt fra seg gjenvalg på grunn av helsa. Styret fikk fullmakt til å velge nytt styremedlem etter henne.

Representant til Senterkvinnene ble fortsatt Guro Vagnild Evju.

Representant til Senterungdommen ble fortsatt Karl Henrik Gjelstad.

Revisor Ole Bertil Grennes ble gjenvalgt.

I valgkomiteen gikk Roger Halvorsen ut. Styret fikk fullmakt til å finne et nytt medlem av valgkomiteen.

Til fylkesårsmøtet ble valgt Bente Auen som utsending i tillegg til leder og gruppeleder.

Som vara til Bente Auen ble 1. Joop Cuppen, 2. Kari Aakerholt og 3. Sissel Vagnild valgt.

Som nominasjonskomite fikk styret fullmakt til å styre nominasjonsprosessen.

Lokallagskontingenten ble vedtatt uendret kr. 20,- pr. år,

Håkon Fæste tok opp aktuelle saker fra fylkesstyret, mens Guro Vagnild Evju orienterte fra kommunestyregruppa.

Det ble mange diskusjoner i løpet av møtet om kommunestruktur, budsjett, både lokalt og sentralt, medlemsverving, virksomhetsplan mv.

Jan Grønseth trakk konklusjonen fra årsmøtet om at valget i 2015 trolig ville bli det viktigste valget for Senterpartiet i Hof og landet for øvrig noensinne.

Årsmøtet ble holdt på Eidsfoss Kro og den sosiale delen av møtet ble oppfylt med fin atmosfære og god pizza. Trivelig møte.

Håkon Fæste