Meny
Bli medlem

Årsmøte i Holmestrand Sp:

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Holmestrand Senterparti var samlet til årsmøte mandag 24. november på Fjellhall i Hillestad. Leder Håkon Fæstes hjembakte boller og ferske smultringer fra nestlederen, samt trekkspillmusikk fra Holmestrand Trekkspillklubb i naborommet, bidro til god stemning på møtet!

Årsmelding som ble framført av Per Harald Agerup forteller om jevnlige kombinerte gruppemøter og styremøter, samt deltagelse der fylket har invitert. I rapporten fra bystyret, der Per Harald Agerup og Anne Berit Finden sitter, var det mange saker der Senterpartiet har engasjert seg. Det er imidlertid vanskelig å få gjennomslag for de store sakene, i en by der Høyre i realiteten har flertall. 

Årsmøtet var takknemlige for ca 25% økning i medlemsmassen, og flere tror vi er mulig å få med. Valgene ble gjennomført greit og det manglet kun en i valgkomiteen, noe som skal ordnes i etterkant. Håkon Fæste fortsetter som lokallagsleder, og ny inn var Heidi Midtskogen som styremedlem.

Kathrine Kleveland representerte fylkesstyret og fortalte om Senterpartiets alternative statsbudsjett, hvorfor Senterpartiet er hennes parti, og om aktuelle saker fra fylket og sentralstyret. Det ble debatt om kommunestruktur.

Ellers var hun opptatt av at alle måtte notere kvelden med Per Olaf Lundteigen på Fylkeshuset 12. januar og valgkampsamlingen i Tønsberg 17.-18. januar. Valgkampsamlingen kan fort bli aktuelle for flere av de fremmøtte etter at den nyvalgte nominasjonskomiteen i lokallaget har gjort seg ferdig... Målet er at  Holmestrand Senterparti skal være aktive på banen for å oppnå nye posisjoner for å føre vår politikk!

Kathrine Kleveland