Meny

Årsmøte i Re:

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Re Senterparti hadde årsmøte på Sagatun i Vivestad den 5. november, ledet av Lise Firing. Gruppeleder og leder for drift, eiendom og næring (DEN), Per Asbjørn Andvik, samt leder for helse, oppvekst og velferd (HOV), Margareth Horn, orienterte fra den politiske arena.

 

Vestfolds største kommunestyregruppe fra Sp (9 av totalt 25 representanter) har et aktivt år bak seg. Ferdigstillelse av Re helsehus, arbeid med kommuneplanen i 3k-regi (Hof, Holmestrand, Re), arbeid med bygningssituasjonen på ungdomsskolen samt kommunereformen har alle vært krevende oppgaver.

Selv om årsmøtet gledet seg over å ha hele 136 medlemmer vil medlemsverving være en prioritert oppgave i året som kommer. Studieaktiviteten har ikke vært det helt store i år, noe styret ønsket å ta tak i til neste år. Den aller største saken for Re da er arbeidet med en eventuell ny kommunestruktur, noe for øvrig ordfører Thorvald Hillestad ga årsmøtet en redegjørelse om.  Kanskje kan det lages eget studieopplegg på dette temaet slik det ble gjort forut for sammenslåingen av Våle og Ramnes?

Det nye styret har følgende sammensetning:

Lise B. Firing, leder, Marius Bøhle, Bjørg Marit Sollie, Fredrik Backe og Ragnar Kirkevold, med vararepresentantene Jacob Rustan, Live Enerhaugen og Margareth Horn.