Meny
Bli medlem

Årsmøte i Stokke Sp:

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Årsmøte til lokallaget i Stokke ble holdt 11. november i kommunestyresalen i Stokke rådhus. Møtet foregikk i en vennlig atmosfære med 'stor takhøyde' og frittalende deltakere.

Som eksempel til etterfølgelse nevnes at Jan tente på idéen om verveutvalg og dannet et enmannsutvalg der og da. Han er utvilsomt mann for å rekruttere ti nye medlemmer til lokallaget, som er deres mål i år. Støtt opp om arbeidet hans!

Fra arbeidet i kommunestyregruppa fortalte Jill Eirin om initiativet til et møte med lokallagene i Sandefjord og i Andebu, sannsynlige samarbeidspartnere for Stokke framover. Konsekvenser for drift og aktivitet i lokallagene ved eventuell kommunesammenslåing er tema.

Spesielt for Stokke kommunes budsjettforslag for 2015 er at all støtte til politiske partier foreslås fjernet. Går dette igjennom medfører det en vesentlig reduksjon av midler i lokallaget.

Sittende styre tok gjenvalg med ett unntak. Håkon Fadum erstatter Elisabeth Larsen som nestleder.

Vi ønsker et oppegående styre lykke til i valgåret 2015!