Meny
Bli medlem

Årsmøte i Telemark Senterparti: Skal Telemark også flyttes?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Sentralisering handler ikke om enkeltvedtak ? men om en tenkemåte. Dagens politiske flertall på Stortinget har åpenbart tenkt ferdig; Alt vi kan få færre av, er bra. Alt som kan bli større, er bra. Og best av alt er åpenbart lengre reiseveier for landets og Telemarks innbyggere

 

  • Nedlegging av Telemark som eget politidistrikt.

  • Nedlegging av Rjukan Sykehus.

  • Nedlegging av Lensmannskontorer i Telemark.

  • Lengre avstander til kommunesentra ved færre kommuner.

  • Heimevernet – ikke heime lenger.

Sentralisering handler ikke om enkeltvedtak – men om en tenkemåte. Dagens politiske flertall på Stortinget har åpenbart tenkt ferdig;  Alt vi kan få færre av, er bra. Alt som kan bli større, er bra. Og best av alt er åpenbart lengre reiseveier for landets og Telemarks innbyggere

Telemark Senterparti sitt årsmøte mener nærhet har en verdi. Vi mener avstand har en pris. Vi mener fremmedgjøring representerer forfall. Et godt samfunn bygges nedenfra. Det bygges gjennom relasjoner, trygghet og nærhet. Til offentlige organer og myndighetspersoner som til idrettslag og frivillige foreninger. Derfor handler et lensmannskontor om noe mer enn antall personer med lov til å bære våpen. Derfor handler et lokalsykehus om mer enn evne til å foreta den mest avanserte operasjonen. Derfor handler kommunestørrelse om mer enn en smidige beslutningsprosesser. Derfor handler heimevernet om faktisk å være heime!

Senterpartiet mener politiet må organiseres så de kjenner sitt nærområde. De må vite hvilke ungdommer som trenger gode råd og oppfølging. De må vite hvordan en unngår bråk og problemer like mye som hvordan en bærer sitt tjenestevåpen. Da trenger vi nærpoliti og lensmannskontorer mer enn vi trenger et stadig voksende politidirektorat. Telemark Senterparti vil derfor i første omgang kutte 150 årsverk ved politidirektoratet til fordel for et mer tilstedeværende nærpoliti i hele landet. Hele politidirektoratets berettigelse må deretter vurderes nøye.

Senterpartiet mener sykehusene må utvikles der folk bor. Hvis dagens tenking innenfor sykehusnorge skal utvikles videre vil Rikshospitalet til slutt være lokalsykehus for hele landet. Nå bygges tilbudene ved alt for mange sykehus ned. Deretter argumenteres det for at kvaliteten på de samme sykehusene er for dårlig. Hvis sykehus blir satset på - så blir de gode. Hvis de ikke blir satset på – blir de dårlige. Sykehusnorge bør derfor legge en plan for at flere pasienter i Oslo skal behandles i Skien og på Notodden. Da vil kvaliteten øke, og flere mennesker vil få en bedret trygghet.

Et nytt inntektssystem kan ikke definere kommunegrensene i Norge for de neste 40 årene. Et sentraliserende inntektssystem som eventuelt blir vedtatt av dette Stortinget vil bli endret med et nytt Stortingsflertall. Perspektivet for kommunestrukturen i Norge må ha en horisont langt utover dette. Kommunestrukturen må tilpasses menneskene – ikke det til enhver tid gjeldende inntektssystemet. Senterpartiet mener Regjeringen nå forsøker å bruke økonomisk tvang under dekke av frivillighet. Stortinget må derfor avvise dette forslaget. Eventuelle kommunesammenslåinger må komme som følge av et oppriktig lokalt ønske om å endre. Alt annet blir feil.

Feil blir det også om heimevernet kuttes og sentraliseres. Forslagene om færre HV-regioner og færre HV-soldater vil være ytterligere et bidrag til svekket lokal tilstedeværelse i landet vårt. Lovforslaget om å fjerne heimevernets krav om lokal tilhørighet er et alt for godt eksempel på hvilke prosesser som nå pågår.

Årsmøtet i Telemark Senterparti mener Norge allerede er sentralisert mer enn nok. For mye makt og for mange av landets arbeidsplasser ligger i Oslo-området.  Det Norge nå trenger er å fordele makt og arbeidsplasser. Regjeringen ønsker åpenbart ikke det. Norge trenger en ny kurs. Norge trenger en ny Regjering.