Meny
Bli medlem

Årsmøte i Telemark Senterparti: Voldtekt handler ikke om skjørtelengder og sminke!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Telemark Senterparti mener kampen mot vold og voldtekt i nære relasjoner må intensiveres, og at tabuene rundt disse temaene må bort. Mye handler om å få løftet det forebyggende og holdningsskapende arbeidet, og å bevisstgjøre samfunnet på problemet.

 

Det er et alvorlig samfunnsproblem at mange utsettes for vold og voldtekt i nære relasjoner. En ny landsomfattende studie om vold og overgrep viser at 1 av 10 kvinner har opplevd å bli voldtatt. 86 % av kvinnene som rapporterte voldtekt kjente gjerningspersonen. Halvparten av de som opplever å bli voldtatt er under 18 år. Dette viser at voldtekt først og fremst handler om holdninger og mangel på respekt. Det handler ikke om kvinners skjørtelengder, utringninger eller sminke.

Voldtekt og seksuelle overgrep er fortsatt forbundet med skam, spesielt i nære relasjoner. Nesten halvparten forteller at det skjer før de fyller 18. Når overgrep skjer i så ung alder er det mange som er så unge at det kanskje ikke forstår at det som skjedde var galt, eller at det ikke var deres feil. Det understreker behovet for å få løftet dette som tema i skolen.

 

Telemark Senterparti mener:

·       - det må sørges for mer og bedre seksualundervisning fra barnehagen og opp gjennom hele utdanningsløpet. Det må settes fokus på grensesetting, gjensidig respekt og sunne holdninger til egen og andres kropp. Det er viktig at det jobbes med kvaliteten på seksualundervisningen, og at den alderstilpasses.

 - det må være tilstrekkelig med helsesøsterressurser i hele skoleløpet.

- at alle elever og og studenter skal ha tilgang til helsestasjon for ungdom.