Meny
Bli medlem

Årsmøte i Tønsberg Sp:

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Tønsberg Senterparti holdt årsmøte på gården til Morten Lefsaker på Hortensveien. Lokalene er et ombygd hønsehus/ snekkerverksted, som nå fungerer som forsamlingslokale og gårdsmuseum. Eldste på gården, Gunnar, tok imot oss.

Møtet ble ledet av leder i interimstyret, Frøydis Huseby.

Vanlige årsmøtesaker ble gjennomført og forsamlingen på tolv medlemmer var aktive.

Steinar Solum orienterte fra sin tilværelse som enslig Sp-representant i bystyret.

Gunnar Lefsaker orienterte fra gruppa som jobber for jernbanetraséalternativet Horten Vest.

Gunnhild Våge ledet valget som ga følgende resultat:

Frøydis Huseby, leder, Gunnhild Våge, nestleder, Karl Terje Wold, kasserer, Karoline Fadum, sekretær, Gunn Hesby, studieleder, Ole Arne Hotvedt, styremedlem, Steinar Solum, gruppeleder. Anders Fadum og Else-Marie Farnes er vararepresentanter.

Senterkvinnekontakt er Else-Marie Farnes, mens Karoline Fadum er Senterungdomskontakt. Nominasjon til valget i 2015 står for døra under ledelse av Hans Johan Låhne.

Årsmøte i hyggelige omgivelser, med god mat, engasjerte og positive deltakere, ble avsluttet i god stemning.