Meny

Årsmøtet i gang

Sist endret: 16 03 2017
Fylkesleder Ivar Odnes og sentralstyrets Bengt Fasteraune rettet begge oppmerksomheten mot kommunereformen i sine årsmøtetaler.

I helgen er det årsmøte i Oppland Senterparti på Skeikampen i Gausdal. Rundt 130 delegater fra hele fylker er samlet.

I grunnlovsgublieumsåret 2014 var fylkesleder Ivar Odnes, i sin åpningstale, opptatt av å trekke de historiske linjer tilbake i 1814. Men han var også opptatt av folkestyrets kår i dag og framover. Han mener regjeringens varslede kommunereform, må bli en folkestyrereform.

-  Høyres inngang til kommunereformen er å redusere antall kommuner og spare penger. Jeg mener målet må være å flytte flere beslutninger nærmere innbyggerne, sa han

Odnes trakk fram eksemplet med kommunereformen I Danmark, der antallet kommuner er redusert fra 271 til 98, fylkene er nedlagt, og landet er inndelt i fem regioner. En spørreundersøkelse fra Berlingske Tidende, tegner et svart bilde av lokaldemokratiets utvikling etter kommunessammenslåingen. 60 prosent av kommunepolitikere som svarte på BTs undersøkelse, mener sammenslåingen av kommuner har innskrenket lokaldemokratiet.

Også sentralstyrets Bengt Fasteraune rettet oppmerksomheten mot den kommende kommunereformen i sin tale.

- Jeg er positiv til en kommunereform, og øsnker at reformen skal bidra til å gjøre offentlig sektor til en motor for utviklingen i Oppland. En kommunereform er ikke farlig, overhodet ikke farlig. Jeg har tro på at Senterpartiet kan gjøre det til vår reform, dersom vi tør å utfordre. Men den å være tuftet på våre verdier og premisser, sa han.