Meny
Bli medlem

Årsmøtet i Telemark Senterparti: Trygghet for innbyggerne i Telemark!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Spesialisthelsetjenesten i Telemark må bygge på nasjonale føringer. Telemark Senterparti krever at utviklingsplanen fra Sykehuset Telemark ikke vedtas før Stortinget har vedtatt nasjonal sykehusplan. Telemark Senterparti vil utvikle helsetilbudet i hele Telemark. Helsetilbudet skal være tilpasset innbyggernes behov for trygghet og tilgjengelighet, og bygge på høyspesialiserte tjenester med gode vaktordninger og høy kompetanse. Rask behandling av akutte og livstruende tilstander er grunnleggende for folks trygghet og velferd. Utviklingsplanen må derfor sikre at Sykehuset Telemark består som et selvstendig og fullverdig akuttsykehus i Skien, Notodden, Rjukan og Kragerø slik det er i dag.

 

Telemark Senterparti må i forpliktende samarbeid med kommunene oppfylle intensjonene i samhandlingsreformen.

Telemark Senterparti er spesielt bekymret for de foreslåtte kuttene i psykiatrien i Telemark, som går på tvers av nasjonal politikk. Det desentraliserte tilbudet må videreføres og styrkes, og døgnsengene ved DPS i Seljord må opprettholdes.

God akuttmedisinsk beredskap handler mye om den hjelpa pasienten får før sykehuslegene overtar. Telemark er i dag av de fylkene som mangler forsvarlig luftambulansedekning. Telemark Senterparti krever at en base for luftambulanse legges til fylket.