Meny
Bli medlem

Åslaug Sem-Jacobsen takker for tilliten

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Etter valget på nominasjonsmøtet takket Åslaug Sem-Jacobsen for tilliten. Ho sa bla.: - En av grunnene til at dette har vært så greit, er at dette på mange måter først og fremst har vært et strategivalg for lokallagene og partiet.

Kjære nominasjonsmøte - kjære senterpartister - kjere venner!

Nå er jeg skikkelig glad og stolt! Det har jo vært veldig nervepirrende helt fram til avstemningen dette. Og med selveste Olav Urbø som min motkandidat så kunne dette like godt endt på annet vis til tross for nominasjonskomiteens innstilling og til tross for alle de fine tinga som mange har fremholdt for mitt kandidatur i dag.  For du Olav - du ER jo virkelig en dyktig politiker og fylkesleder, og ikke minst et utrolig fint, inkluderende, morsomt  og varmt menneske.

Jeg vil takke både deg og alle andre som har deltatt i nominasjonsarbeidet for en spennende og morsom kamp om 1.plassen,  der jeg syns det har vært både uproblematisk og interessant å skulle konkurrere mot en person som jeg nesten daglig jobber med og som jeg liker SÅ godt.

En av grunnene til at dette har vært så greit, er at dette på mange måter først og fremst har vært et strategivalg for lokallagene og partiet;

man har måttet velge mellom to veldig forskjellige kandidater som kan bidra med helt forskjellige ting i valgkampen og på tinget.

 

Og dere valgte det mest usikre kortet - ikke den mest drevne og kunnskapsrike politikeren av meg og Olav. ...!Jeg opplever at i dag tok Telemark SP et valg med rissiko men også et valg med en ny tilnærming til valgkampen ved å bruke meg og min bakgrunn som et verktøy for å nå flere velgere med vårt solide budskap.

Målet må være å få det mandatet og sikre best mulig at Senterpartiet endelig kommer på tinget.  Det gjør meg utrolig ydmyk her jeg står! Og litt skjelven....for et flertall av dere har i dag slått fast at dere har trua på at jeg kan tilføre partiet noe ekstra.

Og jeg har trua på at jeg skal levere selv - ellers hadde jeg ikke stilt meg til disposisjon for denne nye, og i mitt liv utrolig spennende men krevende rolla. I alle fall så lenge jeg har hele fylkespartiet mitt i ryggen. Også alle vest-telemarkinger som ikke kjenner meg så godt naturlig nok, noe det jo skal bli en forandring på:)  Dere kommer til å bli lei meg....:)

 

Jeg ER ikke veldig dreven, men jeg er på veg til å bli det. Og jeg oppleves og ER vel også en A-typisk Senterpartist på en del områder som gjør at jeg forhåpentligvis kan få oppmerksomhet og stemmer fra nye velgere. Jeg skal i alle fall gjøre så godt jeg kan for å få til nettopp det.

Og så skal jeg også legge meg i selene for at den mer typiske SP-siden min også får virke. For det er den jeg er mest fornøyd med. Den som er opptatt av at vi skal hegne om identiteten, historien, kulturen og arven vår. Over hele landet. Og også hegne om den jorda vi forvalter  og det ansvaret vi har for at enkeltmennesket, lokalsamfunnet og storsamfunnet  - og verdenssamfunnet!

 

Og så er jeg ekstra opptatt av Telemark, da! Som altså ingen skal få gravlagt sånn uten videre så lenge jeg kan ha et ord med i saken.....  ;) og som ER og blir et Norge i miniatyr -  noe som vi fremdeles må jobbe hardt for å løfte opp og fram i offentlighetens lys.  

Mitt og vårt alles langstrakte og vakre, men også brokete og også litt krevende fylke. I alle fall når det gjelder det å sikre nok arbeidsplasser og tjenester til at Telemarkingen kan fortsette å bo hvor han eller hun  vil i det varierte fylket vårt - med sin rike folke- og industrihistorie -  og sitt store potensial for vekst.

 

Jeg har i et intervju litt flåsete sagt at på stortinget skal jeg prøve å være like synlig som Bård Hoksrud, men til forskjell fra ham så skal jeg faktisk jobbe for å levere det jeg lover!

 

For jeg er altså IKKE fornøyd med den jobben Hokksrud og resten av Telemarksbenken har gjort den siste perioden - de virker helt slukt av livet inne i tigerstaden og av sine egne partiers sentralpolitikk.....

Heldigvis representerer vi et parti hvor det å kjempe for sitt lokalsamfunn er helt "innafor" å gjøre - også på tinget. Så jeg har trua på at jeg skal få satt oss mer på kartet om mandatet blir vårt. ......Det kan bli vanskelig i opposisjon selvfølgelig..... Men det er vel ingen i dette rommet som ikke tror at vi havner i regjering til høsten - er det vel?

 

I alle fall gjør ikke jeg det. Og får jeg plass på stortinget så skal jeg selvfølgelig  bidra til at SP også får dreis på andre sider ved Norge enn favorittfylket mitt:

-For det første så kommer jeg til å bruke mye tid og min lokale bagasje og kunnskap fra kampen for de ulike sykehusene i fylket, på å få avskaffet Foretaksmodellen og få innført SP og Kjersti Toppe sin eminente sykehusplan.

-Og bondens status skal jeg sammen med andre klare å heve i takt med at folk får samme fokus på mat som oss i matpartiet med stor M.

-Jeg skal minne stortingsgruppa vår på på at vi i Senterpartiet - vi HAR den beste nærmiljøpolitikken vi - også for bydelene - og folka der de trenger virkelig sånne som oss. Og da må vi begynne å fokusere mer på dem  - på ekte.

-Og så skal jeg og Senterpartiet  - til forskjell fra både Goggen og klima og miljø-statsråden  - få på plass konkrete insentiver som stimulerer skogeieren og resten av skognæringa til å satse på skogen igjen. Og vi skal sørge for at grønn næring vokser fram på skikkelig vis. At vi er i front i verden på utviklingen der - og ikke minst her; i Telemark - , at vi tar den i bruk og at den er lønnsom.

-Jeg - og MANGE med meg skal i tillegg stoppe salget av landet vårt - av naturressursene våre. Arvesølvet.

 

-Og  vi skal stoppe som best vi kan all annen rasering av velferdsstaten vår som dagens regjering enten har igangsatt eller går god for:

 

*et samfunn der et sykelig fokus på testing i skolen har ført en hel generasjon ut på ville veier psykisk

 

*et samfunn der man ikke ønsker å drive en aktiv distriktspolitikk fordi man har skjebnetru på at "alle vil til byen" og de ikke ser at forvaltingen av naturressurser, ulikt unikt næringsliv og en voksende turistnæring i de fleste tilfeller er mest tjent med å foregå nettopp der hvor det man skal produsere allerede finnes.

Dessuten er det vakrere, bedre plass og billigere å bo utenfor aslfaltjungelen - og det må jo være en bedre løsning å stimulere til mer utflytting av byene enn å lete etter løsninger på de enorme problemene som urbaniseringen på mange områder fører til. Selv om jeg er den første til å skrive under på at det er gøy å bo i by - i alle fall før man blir "voksen" sånn som jeg omsider har blitt;)

Men da må det legges til rette på ulikt vis i distriktene - fra godt utbygd infrastruktur til ekstra satsning på midler til utvikling og boligbygging i distriktene.

           

*Jeg vil ellers til livs den delen av samfunnsutviklingen som skyldes en blind tro på kapitalismen som ideologi og på markedets nærmest guddommelige kraft til å gjøre riktige valg for befolkningen. Den bli aldri rettferdig og har alltid ført til altfor store forskjeller mellom mennesker. -Mennesker som alle er like mye verdt.

 

* og så må jeg selvfølgelig dvele ved at vi må få vekk alle de dårlige  og særdeles unødvendige og dyre    sentraliseringsreformene som nå pågår uten at verken lokal- eller fylkespolitikerne eller resten av folket har særlig med myndighet til å påvirke resultatet.

 

* og jeg skal ikke engang starte nå på all den irritasjonen jeg har overfor overbyrokratiseringen, men at all sentraliseringen er et onde på så mange vis - også i forhold til administreringsbehovet, er hevet over enhver tvil.

 

Jeg vet at mange i dette rommet er rede for kamp mot både sentralisering og overbyrokratisering,  og også mange av de andre områdene jeg nevnte. Heldigvis.

 Og det gir oss en fordel fram mot valget i 2017 OM situasjonen med frustrasjonen over alle regjerningens reformer vedvarer. Men...... det gjør den nødvendigvis ikke - så det at det i dag kan virke som realistisk med en av 6 stortingsplasser for vårt parti - det handler kun om en ting. At jeg og resten av partiet leverer i valgkampen.   

 

Valgkampen blir lang og tøff - men den kan også bli morsom. Mitt mål er at vi skal ha det gøy i valgkampen også - finne på noe sprell -  - i tillegg til å markere oss politisk.

For det vil bygge laget vårt fremover - noe jeg er veldig opptatt av. For Telemark SP har mang en kamp å kjempe både i de ulike kommunene og på Fylket. Og vips - om 3 år er det et nytt valg igjen - - og da skal vi gjøre det enda bedre enn i fjor!

 

Heldigvis vet jeg at vi har landets beste fylkessekretær, Sveinung, med oss.

Og også det jeg mener  jaggu må være landets beste fylkesleder, Olav.

Og på toppen av dette har vi i rekkene Heidi, Bjørn Sverre og mange erfarne lokalpolitikere, noen skikkelige nestorer, mange nye friske og dyktige Senterungdommer som Robert, og flere nasjonalt sterke frontfigurer som Beate og Terje.

Jeg ser fram til å ta fatt på valgkampen i morgen og takker aller ydmykest for tilliten.

Jeg håper og tror at jeg vil vise den verdig. 

Til sist - takk til alle dere som har heiet på meg de siste årene slik at jeg har turt å ta steget og bli politiker:) Og da selvfølgelig takk til pappaen min... 

Da er det klart for de avsluttende ordene: Heia Telemark! Heia Senterpartiet!