Meny
Bli medlem

Avgiftsskjerpelse forkledd som forenkling

Sist endret: 27.09.2020
I forslag til statsbudsjett kommer det fram at regjeringen vil heve momsbeløpsgrensen fra 50000,- til 150000,- noe som spesielt vil ramme landbruk, småbedrifter og nystartede bedrifter rundt om i landet som har mer inngående enn utgående mva, sier Geir Pollestad.

Dette er et av flere forslag i statsbudsjettet som rammer næringslivet.

 

  • I Norge er de fleste bedriftene små. Jeg registrerer at regjeringen velger å heve grensen for momsregistrering fra 50 000 til 150 000 kr. Dette presenteres som et forenklingstiltak. I virkeligheten er det en avgiftsskjerpelse. Det er et angrep på gründere og selvstendig næringsdrivende, som ikke får mulighet til momsrefusjon før omsetningen når 150 000 kr. Dette sparer staten for 125 mill. kr, eller med andre ord: Gründere og små næringsdrivende taper 125 mill. kr. Noen kommer positivt ut, men de som kommer negativt ut, kommer sannsynligvis enda dårligere ut enn 125 mill. kr., påpeker leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).

 

  • Regjeringen snakker mye om å legge til rette for næringslivet, men dette gjelder tydeligvis ikke for hele landet. Dette budsjettet har en gjennomgående sentraliserende profil, og det er synd at regjeringen glemmer at svært mye verdiskapning skjer utenfor hovedstaden, sier Pollestad.

 

Ved en heving av grensa fra 50000,- til 150000,- vil 8500 landbruksforetak falle ut av mva-registeret, og 67 % av disse er korn-, saue- eller ammekuprodusenter. Særlig mange sauebønder vil oppleve store inntektskutt dersom forslaget fra regjeringen om endringer i avgiftspolitikken får gjennomslag.

Gjennomsnittsbesetningen i Norge er knappe 70 vinterfora sau. Denne gruppa produsenter bidrar med en betydelig del av den totale produksjonen av sauekjøtt. Ved større investeringer vil manglende mva-fradrag svekke lønnsomheten så mye at drifta kan bli avvikla.

Å beholde beløpsgrensa på 50.000 kroner er avgjørende for å sikre fortsatt rekruttering og innovasjon innenfor landbruket.

  • Statsministeren hevdet i Stortinget nylig at forslaget kun rammet sauebønder på Vestlandet. Senterpartiet har selvsagt et stort engasjement for sauebøndene som rammes av forslaget. Men når både NHO, Bedriftsforbundet og Lastebileierforbundet også reagerer på det såkalte forenklingsforslaget, tyder dette på et forslag som rammer næringslivet generelt. Det er rett og slett dårlig næringspolitikk regjeringen kommer med her, avslutter Pollestad.