Meny
Bli medlem

Avgiftssmell for norske distrikter

Sist endret: 27.09.2020
I dag la regjeringen frem en proposisjon om endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. - Jeg kan ikke se at det som kommer fra regjeringen i dag er kompensasjon «krone for krone», som kommunalminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg har lovet, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Differensiert arbeidsgiveravgift:

Avgiftssmell for norske distrikter

 

Både i regjeringens første statsbudsjett, i revidert nasjonalbudsjett og i jordbruksoppgjøret har distriktene vært taperne. Regjeringens håndtering av differensiert arbeidsgiveravgift føyer seg inn i rekken av saker som er negative for distriktene. I dag la regjeringen frem en proposisjon om endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Det nye forslaget kommer som en følge av kraftige reaksjoner fra opposisjonen, næringer og distrikter som reagerer på at regjeringen i mars godtok at viktige sektorer som transport og energi ble tatt ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

 

- Senterpartiet ønsker god og lønnsom næringsvirksomt i hele landet. Ordningen med lav eller ingen arbeidsgiveravgift for bedrifter i distriktene har vært avgjørende for å sikre dette. Senterpartiet reagerte derfor sterkt på at regjeringen i mars godtok EUs forslag om å ta en rekke næringer, blant annet transport, ut av ordningen, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

 

Etter først å ha godtatt endringene som ble foreslått av EU gjorde regjeringen i slutten av april et nytt forsøk på å få EU i tale om endringene. Det skjedde etter sterkt press fra flere hold.

 

- Regjeringen har håndtert denne saken på en klønete og lite tillitsvekkende måte. I mars ga regjeringen opp flere viktige sektorer uten å ta opp kampen med EU. Når de fikk kritikk for dette brukte de all energi på å skylde på den forrige regjeringen og sløste bort verdifull tid som kunne blitt brukt til forhandlinger for å sikre norske bedrifter i utkantene. Deretter tok de opp igjen kampen kun to måneder før endringene er planlagt å tre i kraft. Dette mener jeg er særdeles dårlig politisk håndverk, sier Slagsvold Vedum.

 

Både kommunalminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg har lovet å kompensere de økte avgiftene til staten «krone for krone».

 

- Etter å ha sett hvordan regjeringen konsekvent har nedprioritert norske distrikter i statsbudsjettet og revidert statsbudsjett hadde jeg dessverre lave forventninger til dagens forslag fra regjeringen, men jeg håpet i det lengste at regjeringen ville kompensere norske distrikter fullt ut for denne store avgiftsøkningen. Jeg kan ikke se at det som kommer fra regjeringen i dag er kompensasjon «krone for krone», sier Vedum og viser til at det viktigste tiltaket er infrastrukturtiltak i Nord-Norge. – Det er vel og bra med mer veibygging i Nord-Norge, men dette vil ikke hjelpe den enkelte bedrift direkte og bedrifter utenfor Nord-Norge som nå får økte avgifter, for eksempel i Hedmark, vil ikke få glede av dette i det hele tatt, sier Vedum. – Andre forslag fra regjeringen er blant annet tilskudd til fylkeskommunene for kjøp av transporttjenester. Tidligere har regjeringen kuttet i de samme midlene, så dette er ikke et reelt kompensasjonstiltak, avslutter Vedum.