Meny
Bli medlem

Avvikling av Rjukan Sykehus må utsettes

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Alle parti som stemte for nedlegging av Rjukan- og Kragerø sykehus - H, FrP , AP og KRF - var i Stortinget forrige uke svært opptatt av at akuttilbudet ved Rjukan og i Kragerø måtte gjennomgås før avviklingen kunne starte. Også fra helseministeren sin side ble det påpekt at nedlegging ikke skulle skje før det ble utarbeidet nye planer for beredskap utenfor sykehus. Nå må de partier som godkjente avviklingsplanene, altså KrF, AP, FrP og H, be helseministeren ta ansvar og sørge for at det fremlegges en ny plan for akuttfunksjoner utenfor sykehus, og at avviklingen av akuttfunksjoner stoppes inntil en slik plan er framlagt.

 

Høie tydeliggjorde dette både i foretaksmøtet og i Stortinget. I Stortingsdebatten var Høie særs tydelig på at dagens planer ikke var gode nok, sitat: "Jeg mener at den situasjonen som er nå, ikke er god nok når det gjelder Sykehuset Telemark og det å ha prehospitale tjenester eller akuttilbud utenfor sykehus. Derfor er det en klar beskjed fra meg – gjennom foretaksmøtet – at før akuttilbudet på Rjukan nedlegges, må det være oppdaterte og fornyede planer for akuttfunksjonene utenfor sykehuset. Jeg hadde ikke vedtatt det hvis jeg mente at de planene som er i dag, er gode nok. Derfor skal dette på plass før akuttilbudet på Rjukan legges ned.", sitat slutt.

På tross av dette får vi opplyst at avvikling av sykehusene nå er i full gang. Jeg har derfor sendt skriftlig spørsmål til helseministeren der jeg ber han ta ansvar og følge opp det han har sagt i Stortinget, om at ingen akuttilbud skal legges ned før det er framlagt oppdaterte og fornyede planer om akuttilbudet utenfor sykehus. Avviklingen av akuttfunksjoner innen noen måneder, slik Sykehuset Telemark HF nå legger opp til, må derfor stoppes.

Det er en uverdig framgangsmåte som Sykehuset Telemark HF fører overfor lokalbefolkning og ansatte ved sykehuset. Det er i strid med de politiske signaler som er gitt, og det er ufattelig at et foretaksstyre ikke utførere bedre lederskap. Et foretaksstyre burde være opptatt av deres omdømme og tillit i den befolkningen den skal sørge for helsetjenester til.

Da bør en prosess innledes med respekt, dialog og tid, og ikke overstyring - helt i strid med det som både helseminister og stortinget har vært tydelige på.

Nå må de partier som godkjente avviklingsplanene, altså KrF, AP, FrP og H, be helseministeren ta ansvar og sørge for at det fremlegges en ny plan for akuttfunksjoner utenfor sykehus, og at avviklingen av akuttfunksjoner stoppes inntil en slik plan er framlagt.