Meny
Bli medlem

Ba Høie sikre tilbudet til alle fødende

Sist endret: 27.09.2020
Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, spurte helseminister Bent Høie om han ville endre regelverket slik at det blir gratis å føde i Norge, uansett hvilket sykehus en føder på. Det ville han ikke.

Saken om papirløse kvinner som får dyre regninger etter å ha født i Norge ble i dag et spørsmål i Stortingets spørretime. Aftenposten kunne 29. januar melde om en 28 år gammel papirløs, etiopisk kvinne som i november i fjor fødte en gutt på Levanger sykehus, med keisersnitt.  Etter fødselen fikk hun en regning fra sykehuset på 52 000 kroner, som betaling for behandlingen i forbindelse med fødselen.

 

Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet og første nestleder i helsekomiteen på Stortinget, spurte helseminister Bent Høie om han ville endre regelverket slik at det blir gratis å føde i Norge, uansett hvilket sykehus en føder på. Det ville han ikke.

 

- Det er skuffende at ministeren ikke ønsker å ta inn over seg hvordan en slik situasjon er for en papirløs kvinne i en veldig sårbar posisjon. De bør før fødsel få vite om de må betale selv, eller ikke. Slik er det ikke i dag. Det kan føre til at de vegrer seg for å oppsøke helsetilbudet, sier Toppe.

 

Toppe peker på at kvinnen som papirløs ikke har anledning til å ta seg lønnet arbeid.

 

- Hvordan kan ministeren forvente at en kvinne som ved lov ikke har rett til å jobbe skal kunne klare å betale en regning på over 50.000 kroner? Dessuten dreier dette seg om flere enn bare kvinnen, det er også et barn som blir rammet, sier Toppe.

 

Helseminister Bent Høie sier på sin side at denne saken er løst ved at det skal være en klagemulighet for de fødende når regningen kommer. Det fikk stortingsrepresentant, Liv Signe Navarsete, også hun fra Senterpartiet, til å reagere.

 

- Kanskje vil noen fortelle disse kvinne at det finnes en mulighet til å klage. Kanskje vil noen berolige disse kvinnene om at saken vil løse seg om de bare har tillitt til at sakshåndteringen får gå sin gang. Det er likevel spesielt at en helseminister mener det er rimelig at kvinner i en slik situasjon skal måtte ta denne ekstrabelastningen, sier Navarsete.