Meny
Bli medlem

Både Ap og regjeringen går for avskilting av almennlærerne

Sist endret: 27.09.2020
Det har vært stor debatt om allmennlærerne etter at regjeringen fremmet forslag om å gi alle samme kompetansekrav. - Sp mener at denne saken viser at det ikke er noe forskjell på Ap og Høyre i saken, sier Anne Tingelstad Wøien.

 


 
Det har vært stor debatt om allmennlærerne etter at regjeringen fremmet forslag om å gi alle samme kompetansekrav. Torsdag 17. mars ble saken endelig avgitt i  stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite. Senterpartiet mener at denne saken viser at det ikke er noe forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre i saken.
 
- I denne saken har flere partier vært høye og mørke og gitt inntrykk av at de vil komme lærerne i møte og gjøre om på vedtaket fra juni, men dessverre er konsekvensene for lærerne akkurat de samme etter to nye runder i Stortinget. Selv med nye forslag står Høyre, Frp, Venstre og Arbeiderpartiet fortsatt for å avskilte allmennlæreren.  Utløpsdatoen er utsatt, men konsekvensene er de samme, sier Anne Tingelstad Wøie, saksordfører for saken og stortingsrepresentant for Senterpartiet.
 
Senterpartiet har nok en gang fremmet forslag om å sikre lærere med utdanning før 2014 fortsatt full undervisningskompetanse. Forsøkene på å finne et kompromiss i saken har resultert i at lærerne gis en frist for å ta videreutdanning innen 2025. Senterpartiet mener regjeringen og støttepartiet Venstre ikke vil innrømme at forslaget deres ikke er godt nok, men er spesielt skuffet over Arbeiderpartiet som har gitt inntrykk av at de ønsket en omkamp om saken.
 
- Selv om lærerne med dette får utvidet frist til å ta videreutdanning, så løser det ikke de prinsipielle og grunnleggende problemene i saken. Loven er fortsatt gitt tilbakevirkende kraft og ingen lærere er garantert å få videreutdanning i løpet av disse årene. Lærere uten nok studiepoeng vil fortsatt oppleve «innelåsing» på sin skole. Det er kun ordet «dispensasjon» som skiller Arbeiderpartiet og regjeringen, substansen er akkurat den samme poengterer Tingelstad Wøien.
 
Senterpartiet viser til at det med dagens løsning fortsatt vil hefte en usikkerhet ved om de erfarne lærerne, men uten de formelle studiepoeng i norsk, matte og engelsk har lov til å undervise etter 1. august 2025.
 
- Med denne saken underkjenner Høyre, Frp, Venstre og Arbeiderpartiet erfarne læreres kompetanse og skoleledernes klokskap og kjennskap til sitt lærerkollegium. De såkalte «skolepartiene» gir med dette et realt spark bak til de mest erfarne lærerne i den norske skolen. Jeg håper lærerne merker seg dette, sier Stortingsrepresentanten til Senterpartiet.
 
- Det er tydelig at det er gått prestisje om å ikke gi seg i denne saken, sier en oppgitt Tingelstad Wøien. - Senterpartiet var med på å innføre kompetansekrav i 2012 for å øke lærernes kompetanse. Vi ser at finansieringsordningen fører til at det nå er 10 000 lærere som søker om videreutdanning til 5000 plasser. Det vitner om at det er stor interesse blant lærerne om å ta videreutdanning. - Men vi kan ikke lage regler med tilbakevirkende kraft, som gjør at dagens lærere plutselig ikke er kvalifisert til å undervise, avslutter Tingelstad Wøien.