Meny
Bli medlem

Barnehagestruktur i Siljan

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Før valget i høst ble det vedtatt at Grep skulle få kjøpe en tomt i sentrum med intensjon om å bygge en ny barnehage. Nå har Grep selv tatt initiativ til å få saken politisk avklart på nytt. Jeg mener det er viktig at vi begynner å bruke alle de fordelene vi faktisk har i Siljan og at vi fortsetter det gode arbeidet med og drive en kvalitets bevisst, trygg, fremtidsrettet og god barnehage. Dette mener vi at vi får best til i kommunal regi, det er også dette vi mener trygger de ansatte arbeidsplasser på en best mulig måte.

 

Siljan sin største utfordring er å øke tilflyttingen i hele kommunen. Skal vi få til befolkningsvekst av barnefamilier i hele kommunen må vi ha et minimum av tilbud også i utkantene.

Austad og Oppdalen barnehage er midt i blinken til dette formålet. Samtidig er det viktig at vi fornyer og øker kapasiteten ved utebarnehagen Skogloppa og hoved barnehagen Loppedåpan.  Beliggenheten til Loppedåpan er kanskje den største fordelen vi har! Nærheten til skole, idrettshall og natur er helt uvurderlig. Samtidig er dette på vei til og fra jobb for den aller største delen av befolkningen i Siljan. Det er også kun 10-12 min unna det nærmeste bysentrum, og det er det faktisk ikke så mange som kan skryte av.

Det er viktig å ivareta det vi allerede har bygget opp og sørge for  en god drift av dette i tiden fremover. Lykkes vi med en befolkningsvekst vil vi også få et større økonomisk handlingsrom i årene fremover. Det som trengs nå er en ute/frilufts barnehage for fremtiden. Det må trolig en kapasitetsøkning til i hoved barnehagen for å tilrettelegge for at færrest mulig velger barnehager i andre kommuner.

Siljan skal fortsette livet som egen kommune og da må vi tenke på fremtiden og ikke lenger planlegge som om det skulle bli en kommunesammenslåing om kort tid.

Thomas Høiseth

Siljan SP