Meny
Bli medlem

Barns asyl i Norge

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Jeg mener hensynet til barns beste blir satt til side i Norge med grunn i at barnets tilknytning til Norge er etablert ved ulovlig opphold og at foreldrene ikke medvirker til utreise, sa Kari Ask i sitt innlegg på landsmøtet.

Innlegg LM 2013: Asylpolitikk  Kari Ask, nestleder Senterkvinnene, leder BSK

Landsmøte! Dirigenter!

SP må være til stede på de arenaene der debattene utspilles, og må ta eierskap til saker som engasjerer folk.

Et eksempel er asyldebatten og asylbarnas situasjon. Det burde være en god sak for et parti som står for menneskeverdet overordna andre verdier.

Begrepene «barnas beste» og « innvandringsregulerende hensyn» er sentrale.

Og ja, Sp er opptatt av at «barnas beste» blir tillagt vekt i oppholds saker, rask og forsvarlig saksbehandling og at ventetida på asylmottak må gjøres meningsfylt og kortest mulig.

Har vi fått det til?

Nei. Og dette er et politisk spørsmål, som man ikke kan unngå å svare på ved å vise til Utlendingsnemnda eller jus.

Et år er lenge i et barns liv, tre år er et «hav» av tid i et barns liv.

Opphold på asylmottak er for mange barn svært traumatisk.

På grunn av presset livssituasjon og personer med store psykiske vansker, blir det ikke bare ventetid, et vakuum, det blir angst og uro.

Barn forsvinner fra mottak, det er både tragisk og vanskelig. Det er avdekket saker med ulike overgrep, utnyttelse, narkotika og slaveri. Barna må tas bedre vare på, de er i en svært sårbar situasjon, og er derfor lette å utnytte.

Bedre oppfølging i ventetida gjelder også barnehageplass for de minste barna og rett til videregående opplæring.

Noen hevder at dagens lovverk er bra nok på dette området.

Teoretisk sett kan nok dette stemme, men i praksis er det ikke slik.

Barnas beste blir vurdert opp mot innvandringsregulerende hensyn.

Hensynet til barnas beste i barnekonvensjonen har i Norge blitt satt til side med begrunnelse i at barnet tilknytning til Norge er etablert ved ulovlig opphold og at foreldrene ikke har medvirket til utreise.

Barna har ikke valgt sin skjebne, de blir ofre for foreldrenes valg og myndighetenes politikk.

Barnet skal ikke bare ha en teoretisk beskyttelse, vi må ha en praktisk anvendelse til barnas beste og i tråd med barnekonvensjonen. Da kan vi stå fram som et parti med menneskeverdet overordna andre verdier.