Meny
Bli medlem

- Bedre mat på sykehjem

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiet vil spre matglede inn i sykehjem og norske institusjonskjøkken. Det å få god mat og en god matopplevelse, det betyr mye for helsen til beboerne, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Nordiske studier

Flere nordiske studier viser at de som bor på institusjoner kun spiser opp mot halvparten av det de egentlig har behov for. Det er gjennom kurset «Kurs for institusjonskokker» regjeringen ønsker å inspirere kjøkkensjefer på syke- og aldershjem til å lage mer smakfull og fristende mat for sine beboere, melder NRK.

 

Regjeringen bevilger

Regjeringen har nå  bevilget 500.000 kroner til fem samlinger, som skal skje i løpet av våren over hele landet. Gjennom kurset «Kurs for institusjonskokker» skal kjøkkensjefer på syke- og aldershjem læres opp til å lage mer smakfull og fristende mat for sine beboere.

 

Kokkelandslaget tar oppgaven

Det er selveste Kokkelandslaget som har fått oppgaven med å kurse institusjonskokkene. - Vi håper jo å inspirere til å lage bedre mat - ved å sette fokus på råvarer og kanskje bruk av nye råvarer og teknikker, sier manager Geir Magnus Svae for Juniorkokkelandslaget til NRK.

– Hvis personer blir presset til å spise fordi det er bra for helsen, blir det mer negativt betont med mat. Det å snu fokuset mot nettopp å ha fristende retter og måltider gjør også at det blir mindre underernæring og bedre helse. Jeg tror at kurset kan ha en helsegevinst for samfunnet, og derfor har regjeringen valgt noen av de beste i kokkemiljøet til å inspirere kjøkkensjefene på sykehjemmene, sier landbruks- og matminster Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi synes det er veldig fint, og gleder oss veldig til å ta fatt på arbeidet, sier Geir Magnus Svae, manager på juniorkokkelandslaget, til NRK.

 

Kommunane bør bli flinkare

- Eg meiner på ingen måte at det er dårleg stilt med maten for norske institusjonsbuarar. Jamt over blir det gjort eit samvitsfullt og godt arbeid i norske institusjons-kjøkken. Maten er næringsrik og god. Men alt og alle kan bli betre, alle kan få ein liten kveik og inspirasjon i kvardagen. Det er mi von at dette prosjektet for Matglede på institusjonar kan vere eit lite bidrag i så måte. Det er mi oppmoding at norske kommunar derfor er flinke til å gjere seg nytte av dette tilbodet, seier Senterpartileiar Liv Signe Navarsete.

 

Auka trivnad

- Fleire nordiske studiar syner at kvaliteten på maten verkar direkte inn på helsa til folk. Dei som er på sjukehus blir fortare friske.  Dei som bur i aldersbustader blir friskare og fungerer betre i kvardagen. Og ein ikkje heilt uvesentleg bi-effekt: Det reduserer kostnadene! Pengar brukt til god mat er derfor pengar spart for institusjons-Norge! Liggetida på sjukehus går ned og trongen for hjelp i aldersbustader blir mindre. Begge delar gir auka trivnad, seier Senterpartileiar Liv Signe Navarsete.