Meny
Bli medlem

Bedre skatteinnkreving med sentralisering?

Sist endret: 27.09.2020
- Regjeringens store prestisjereform er kommunesammenslåing. Mantraet er at kommunene skal få nye oppgaver, derfor må de slås sammen for å bli mer «robuste». Mens kommunene utreder og vi venter på at regjeringen omsider skal avsløre hvilke nye oppgaver de skal desentralisere har regjeringen kunngjort at kommunene ikke lenger skal ha ansvar for skatteinnkrevingen. Det skal nå bli en statlig oppgave, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

«Skatteoppkrevingen kan bli langt bedre» skriver finansminister Siv Jensen i et innlegg til Kommunal rapport. Samtidig viser hennes eget departement i statsbudsjettet til at kommunenes desentraliserte innkreving av arbeidsgiveravgift har et resultat på 99,8 prosent. Til sammenligning er statens sentraliserte innkreving merverdiavgift mindre effektiv, 99,4 prosent.

Det finnes mange gode grunner for at kommunene skal ha ansvar for skatteoppkrevingen.
Nærhet til skattebetalerne betyr bedre oversikt. Kommunale skattekontor har gitt innbyggerne i kommuner over hele landet mulighet til å møte opp på et lokalt skattekontor for å få hjelp. I mange kommuner utgjør arbeidsplassene på skattekontorene viktige kompetansearbeidsplasser og det økonomiske fagmiljøet i kommunene blir sterkere av at kommunene har ansvar for skatteinnkreving. Når forbindelsen mellom kommunen og dens skatteinntekter forsvinner kan det også bli vanskeligere å gi gode prognoser for skatteinngangen som igjen kan gi dårligere budsjettkontroll, sier Vedum.

Kommunenes skatteoppkreving er svært effektiv og utføres sammen med tilsvarende oppgaver kommunene uansett vil måtte drive med. Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund sier at Norge kan miste betydelige inntekter dersom skatteinnkrevingen blir overført til Skatteetaten.

Senterpartiet går i mot forslaget om å sentralisere skatteinnkrevingen. Først og fremst fordi dagens system med kommunal skatteoppkreving fungerer godt. Det er paradoksalt at en regjering som har som uttalt formål å desentralisere oppgaver til kommunene starter denne prosessen med å ta fra kommunene en oppgave som de utfører godt, avslutter Sp-lederen.