Meny
Bli medlem

Beklager, Storbritannia!

Sist endret: 27.09.2020
Dagens Næringsliv avslører mandag 10. oktober at den norske regjeringen i forrige måned sa nei til en henvendelse fra Storbritannia om å delta i en felles arbeidsgruppe om framtidig handelsavtale mellom våre to land etter brexit. Dette er enda et eksempel på en irrasjonell avvisning av våre gode britiske naboer og helt i strid med norske interesser. Beklager til alle gode venner i Storbritannia, sier Sigbjørn Gjelsvik, Sps førstekandidat til Stortinget fra Akershus!

I forkant av den britiske folkeavstemningen besøkte flere norske statsråder Storbritannia og advarte britene mot å gå ut av EU. Erna Solberg gikk til og med så langt at hun sa at britene ville hate det. Heldigvis tok britene et selvstendig valg, og gjorde som det norske folk har gjort to ganger – de sa nei til EU-byråkratiet og ja til nasjonal selvstendighet.

Noen få dager etter folkeavstemningen i Storbritannia deltok Norge på EFTA-møte i Sveits. Norge markerte seg gjennom å nekte EFTA å sende britene brev for å invitere til samarbeid etter brexit. Dernest fulgte oppslag i både norske og britiske medier i sommer der regjeringen truet med å blokkere et eventuelt britisk EFTA-medlemskap. Så – omsider – etter sterkt press fra bl.a. norsk næringsliv, ble den offisielle holdningen endret til at Norge selvsagt var positive til samarbeid med britene, men at dette var alt for tidlig å snakke om og at britene nå måtte få tid til å selv finne ut hva de ønsket. Britenes handelsminister Liam Fox må åpenbart ha trodd på det siste når han tok opp ønske om en formell arbeidsgruppe med Norge for å forberede en ny frihandelsavtale etter brexit. Så feil kan man ta. Regjeringens lydighet overfor EU kjenner ingen grenser.

Regjeringens holdning er i strid med norske interesser. Norge har en lang tradisjon for samarbeid med britene, de er en nær alliert av Norge, vi har felles interesser blant annet i å bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i våre havområder, og Storbritannia var det land i verden som vi eksporterte mest til i 2015. Vi må se mulighetene som brexit gir, og bygge nye avtaler både med EU og Storbritannia.