Meny
Bli medlem

Bekymret over regjeringens håndtering av Russland

Sist endret: 27.09.2020
I dagens spørretime på Stortinget ble utenriksminister Børge Brende utfordret av Sp og Liv Signe Navarsete på regjeringens håndtering av Russland, svarene til ministeren bekymrer partiet.


For bare noen dager siden var grenseinspektøren ved grensekommissariatet  ute og sa at det kun var små endringer av en tekst i et brev fra norske myndigheter til Russland som hadde vært nødvendig for å hindre dagens situasjon ved grensen ved Storskog. Navarsete spurte Brende om dette i dagens spørretime.
 

- At vår egen grenseinspektør ved grensekommissariatet  oppfatter situasjonen som så alvorlig at han ser seg nødt til å varsle om det som har skjedd, må vi lytte til. Han hevdet for få dager siden at antall asylsøkere som passerer grensen ved Storskog ville vært vesentlig lavere dersom teksten i et brev var tydeligere utformet. At Brende bare avfeier dette ovenfor Stortinget er bekymringsverdig, sier Liv Signe Navarsete, Senterpartiets representant i Utenriks- og forsvarskomiteen.


Senterpartiet har tidligere ved flere anledning stilt spørsmål ved om regjeringen håndterer dialogen med Russland på en klok måte. Regjeringen har flere ganger de siste årene valgt å avstå fra samhandling med Russland der dette kunne ha vært mulig. Regjeringen takket nei til forespørselen om å hjelpe Russland med å heve flyet utenfor Berlevåg, for å begrave krigsheltene som styrtet der. Regjeringen takket nei til å delta i minnesmarkeringen av slutten av 2. Verdenskrig.

-  Da sa forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide sa på CNN at Norges forhold til Russland aldri kunne bli det samme igjen, stilte jeg spørsmål ved om regjeringen hadde en vel aggressiv retorikk overfor våre naboer. Jeg er redd for at denne holdningen fra den norske regjeringens side er med å gjør situasjonen ved grensen enda vanskeligere, fortsetter Navarsete.

Senterpartiet understreker at man aldri kan akseptere brudd på folkeretten, men etterlyser en mer klok tilnærming.

- Vi er avhengig av en god dialog med Russland, ikke minst med tanke på å stoppe den strømmen av asylsøkere som nå kommer over Storskog. Da er det viktig at vi har en skjerpet utenriksminister. Hans svar i Stortinget i dag gjør at jeg blir bekymret for denne fremtidige dialogen, avslutter Liv Signe Navarsete.