Meny

Bekymringsmelding fra region Salten Nord.

Sist endret: 16 03 2017

Uttalelse fra Senterpartiet, region Salten Nord
Senterpartiets lokallag fra Hamarøy, Tysfjord, Steigen og Sørfold møttes i Kobbelv 2.april 2016, og vil uttrykke felles bekymring for de utfordringene vår region står ovenfor.
Samferdsel
Vi er glade for satsingen på ny E6 gjennom Sørfold. Men - påpeker nødvendigheten av at tunnel gjennom Ulvsvågskaret må tas inn igjen i Nasjonal Transportplan (NTP).
Vi er gjort oppmerksom på at Kobbskartunellen planlegges stengt når ny E6 er etablert gjennom Sørfold. Dette er en utfordring for sikkerhet og beredskap, og for kommunikasjonene til og fra nordre del av Sørfold, noe som også berører regionens tilgang til Kobbvatn og Gjerdalen. Internt gir dette en splitting av nabogrender i nordre Sørfold.
Forslaget på nytt hurtigbåt- og fergekart for Nordland betyr en rasering av Nordlandskysten. Hurtigbåten NEX II Svolvær-Bodø er for mange av oss langs kysten et mye mer effektivt kommunikasjonsmiddel, enn transport via vei.
For å opprettholde bosetting og næringsliv i Nordland og distriktene generelt er det helt avgjørende å ha sjøveis kommunikasjon både sørover og nordover.
Ny næringsetablering krever forutsigbarhet. Usikkerheten knyttet til drift av fergesambandet Skutvik-Svolvær gjennom flere år har vist hvor vanskelig det er for reiselivsnæringen å planlegge sine aktiviteter og ytterligere investeringer. Havbruk og reiseliv er nasjonale satsingsområder, og disse næringene kan ikke sentraliseres. Vi er med andre ord avhengig av å opprettholde levende kystsamfunn som kan videreutvikles. Dette krever hensiktsmessig infrastruktur.
Reduksjon i postens tilbud
Næringslivsaktører i regionen opplever store utfordringer knyttet til levering av pakker. Eksempel: En pakke som skal til Mørsvikbotn blir liggende på Fauske, fordi landpostbudene kun bringer hentelappen ut til postkassen, og ikke pakken. Hjemlevering kan bestilles etter at hentelapp er kommet, noe som innebærer to virkedagers forsinkelse. Alternativet er å hente selv, noe som betyr å kjøre 16 mil. Dette mener vi er urimelig. Privatpersoner rammes på samme måte. Særlig ser vi utfordringen for de som trenger medisinpakker fra apotek. Her må man passe på å be om å få dette sendt som brevpost ellers blir det også liggende.
Kutt i postombæringen innebærer også at legekontorene i distriktene ikke lengre kan ta blodprøver på fredager. Dette medfører et forringet tilbud til pasienter i distriktene.
Senterpartiet vil ha levende lokalsamfunn og gode nærmiljø. Dette forutsetter en infrastruktur som dekker våre behov.
Hamarøy Senterparti Tysfjord Senterparti Steigen Senterparti Sørfold Senterparti
Bente Melby Ness Bjørnar Grunni Øystein Laxaa Gisle Hansen
Kobbelv 2. april 2016