Meny
Bli medlem

Ber Sanner korrigere fylkesmennenes råkjør mot kommunene

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg reagerer på fylkesmennenes rolle som regjeringens pådriver for å få kommunene til å gjøre vedtak om kommune-sammenslåingen. Nå er begeret fullt, sier Heidi Greni.


 
- Jeg reagerer på fylkesmennenes rolle som regjeringens pådriver for å få kommunene til å gjøre vedtak om kommunesammenslåingen.  Nå er begeret fullt, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, med henvisning til et brev fra fylkesmannen i Troms til Gratangen kommunene hvor fylkesmannen underkjenner kommunes tidsplan og vil tvinge fram kommunestyrevedtak om hvilke kommuner det skal utredes sammenslåing med
 
Heidi Greni har i dag sendt et skriftlig spørsmål til kommunalminister Jan Tore Sanner hvor hun ber han svare på hvilken juridisk hjemmel Fylkesmannen i Troms har for å underkjenne kommunens utredningsplan og pålegge et alternativt utredningsgrunnlag.  Greni viser til at nasjonal styring av kommunene skjer gjennom lover og forskrifter, noe som ikke foreligger for regjeringens gjennomføring av kommunereformen.  Dette setter grenser for fylkesmennenes rolle, mener hun, men viser til at dette ikke blir respektert i måten regjeringens kommunereform drives fram av regjeringen med hjelp av fylkesmennene.
 
- Jeg vet at Sanner ikke vil ha folkeavstemminger i kommunene, men jeg opplever det som oppsiktsvekkende at mange fylkesmenn nå reiser rundt til kommunene og støtter Sanners syn om dette.  Inndelingsloven, som regulerer kommunesammenslåinger, har bestemmelser om høring av folkemeningen.   Folkeavstemming er den vanlige måten å la innbyggerne si sin mening, men nå er tydeligvis folkemeningen blitt en trussel mot regjeringens plan, sier Heidi Greni.