Meny
Bli medlem

- Bidra til en mer giftfri hverdag

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet ønsker å bidra til en mer giftfri hverdag, og jeg oppfordrer til å støtte Forbrukerrådet sin julehilsen til Klima- og miljøministeren på denne linken, sier Marit Arnstad, Senterpartiets miljøpolitiske talsperson.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, med Marit Arnstad som saksordfører, skal behandle to saker om miljøgifter og handlingsplan for giftfri hverdag:

Her er link til forslagene:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=60221

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=60289

Skadelige stoffer i produkter er et økende problem, og barn og ungdom blir utsatt for en blanding av mange hormonforstyrrende stoffer og andre skadelige kjemikalier.

 

Senterpartiet ønsker å bidra til en mer giftfri hverdag, og jeg oppfordrer til å støtte Forbrukerrådet sin julehilsen til Klima- og miljøministeren på denne linken : http://www.forbrukerradet.no/kampanje/julehilsen/