Meny
Bli medlem

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland valgt til Tinn Sp sin ordførerkandidat

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland ble enstemmig valgt til ordførerkandidat/toppkandidat for Tinn SP på nominasjonsmøte på Dølehalle i Austbygde 16. september 2014.

 

Leder av nominasjonskomiteen, Halvor Lurås, redegjorde for nominasjonskomiteens innstilling. Det vises til innstillingen fra nominasjonskomiteen. 

Etter en debatt valgte nominasjonskomiteen å trekke punkt 1 i innstillingen. (1. Den som ved valget høsten 2015 får flest stemmer av velgerne i valg(uansett hvem og hvor de står på listen)blir den endelige ordførerkandidaten. 

 

Nominasjonskomiteen for Tinn Sp sin nærmere begrunnelse for sin innstilling på ordførerkandidat til kommunevalget 2015.

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland har etter nominasjonskomiteens vurdering erfaring fra politisk arbeide, er en stabil person, omgjengelig og har vist en godt begrunnet og en rakrygget holdning i sitt valg om å skifte parti. Han har dessuten skaffet seg verdifullt kontaktnett bl.a. gjennom sin ledelse av KIL( Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus). Og han har høstet anerkjennelse for sitt arbeide som frikjøpt helsefaglig koordinator i saken om Rjukan sykehus. Det at Tinnsamfunnet, så langt, ikke har nådd fram i den saken, skyldes krefter utenom Tinn som ikke ville Rjukan sykehus vel, det må vi alle ta inn over oss.

Nominasjonskomiteen mener kandidaten har gode forutsetninger og er godt skikket til å stille som ordførerkandidat for SP.

 

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland er også klar på at å være ordfører er utfordrende og han trenger råd og veiledning og oppdatering på ting han ikke kan svare på i dag, dersom den situasjonen skulle oppstå. Det vurderer nominasjonskomiteen som en god og ydmyk holdning i forhold til en krevende jobb.

Nominasjonskomiteen har selvsagt utspurt og vurdert om kandidaten står  på Senterpartiets grunnsyn særlig knyttet  til distriktspolitikken og til sentraliseringsspøkelset som rir landet. Det er grunn til å stille det spørsmålet når han går fra å være leder av Tinn Høyre og til  Senterpartiet, og at han direkte lanseres

som ordførerkandidat for SP. Nominasjonskomiteen mener at Sæberg Birkeland begrunner dette  overbevisende. Det var jo en av hovedårsakene til at han valgte å skifte parti, det finner vi troverdig

Nominasjonskomiteen vil ut over det minne om at det ikke er ordførerkandidaten som utformer den politikken som Sp i Tinn skal føre i de neste 4 år. Det er det partiapparatet i Tinn Sp som skal gjøre. Og det er et arbeide som så vidt har startet og der ordførerkandidaten på lik linje med andre SP medlemmer  kan påvirke.