Meny
Bli medlem

Blå landbruksdrømmer

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold#Telemark
Høyres landbrukspolitiske talsmann, Svein Flåtten, harselerer i media over manglende resultater av Senterpartiets landbrukspolitikk. Her er fem resultat:

Det bygges ned mindre matjord nå! Tap av et dekar matjord fratar framtiden 1000 brød i året. Det ble betydelig lavere nedbygging av dyrka jord fra 2006. Foreløpige tall fra 2012, viser det laveste tall omdisponerte dekar siden målingene begynte i 1976. Senterpartiet er fremdeles ikke tilfredse, derfor stilles det strenge krav i ny nasjonal transportplan for å ta matjord. Erna Solberg har derimot tatt til orde for at jordvernet må vike til fordel for økt boligbygging. Hun vil bygge på matjord, når vi bare har 3%!

For det andre har bøndenes inntekt utviklet seg i riktig retning under den rød-grønne regjeringen. Fra 2006 til 2012 har våre jordbruksoppgjør samlet gitt over 100 000 kroner i inntektsvekst, og i tillegg kommer den positive effekten av jordbruksfradraget. Forslagene fra Høyre i forbindelse med statsbudsjettene ville ha snudd denne trenden. Jordbruksoppgjørene under Høyre ga bare en samlet inntektsvekst på 7700 kroner i årene 2002–2006 pr årsverk.

For det tredje har vi fått en framtidsrettet Mat- og landbruksmelding med djerve mål for økt produksjon på norske ressurser. I en verden som roper etter mat, har vi både rett og plikt til å opprettholde egen matproduksjon, også i Norge.

For det fjerde har vi bedret tollvernet for viktige nøkkelprodukter. Hele 40-50% av norsk melkeproduksjon går til de tre faste ostene, Norvegia, Synnøve Gulost og Jarlsberg som nå har bedre vern. Ved å la norsk landbruk fått mulighet til å ta ut økte priser for sine produkter, sikres arbeidsplasser, også i næringsmiddelindustriene som er avhengig av norske råvarer. Det bekymrer oss at Høyre har lovet å reversere prosenttoll umiddelbart og bygge ned tollvernet.

Norge har ikke det beste utgangspunkt for landbruk, derfor må vi beskytte våre varer. Det er vi ikke alene om, f.eks har våre naboer EU toll på opp til  226% på meieriprodukter og på inntil 140% på kjøttvarer.

For det femte sikrer Senterpartiets politikk at det skal være mulig å bo og drive landbruk i hele landet. Uten et samvirke som sikrer matproduksjon over hele landet, mister vi både arbeidsplasser, kulturlandskap som grunnlag for turisme og gode leveforhold. Ikke alle verdier kan telles i kroner og ører. Høyre, Venstre og Frp vil imidlertid føre en politikk som i praksis fører til sentralisering.

Det bekymrer oss at Flåtten og Høyre bagatelliserer at landbrukspolitikk er viktig for en av tre velgere. Forbrukeren er opptatt av BÅDE mat og landbrukspolitikk. I følge MMI svarte nylig 81%  at de støtter dagens bevilgninger til produksjon av mat. Da bekymrer det oss ytterligere at Flåttens Høyre uten blygsel har foreslått å kutte 1,5 milliarder i støtte til norsk matproduksjon. Flåtten er faktisk kraftig i utakt med folk flest!

Både Senterpartiet og Høyre vil ha økt matproduksjon. For Høyre er det uvesentlig om det skjer på norske ressurser. Senterpartiet vil utnytte norske arealer. Høyres midler er å gi mindre budsjettstøtte og mindre mulighet til å ta ut økte priser i markedet når norske matprodusenter hele tiden etterspør økt lønnsomhet. Kostnadskutt og sterk strukturendring er Flåttens svar. Vi er redd det gir mindre norsk matproduksjon!

AgriAnalyse/Respons spurte nylig 1000 bønder om de tror det vil være positivt eller negativt for utviklingen av landbruket dersom valget gir borgerlig flertall. Bare 8% tror det vil være positivt, og 64% sier det vil være negativt! Under 1 av 10 bønder tror altså på landbruksministeremnet Flåttens blå landbrukspolitikk, eller som de sier i Idol: "Publikum er usikre..."

 

Beate Marie Dahl Eide, stortingskandidat Telemark Sp

Kåre Gunnar Fløystad, stortingskandidat Aust-Agder Sp

Kathrine Kleveland, stortingskandidat Vestfold Sp