Meny
Bli medlem

BLÅ RASERING AV AVISMANGFOLD!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
- Lokalavisen er limet i lokalsamfunnet. Når Høyre og FRP vil kutte henholdsvis 100 og 180 millioner i pressestøtten forsvinner mange lokalaviser. Det sier mye om Høyres syn på mangfold i avisverden, sier Kathrine Kleveland.

Pressestøtten er livgivende for svært mange lokalaviser rundt i landet. Selv om tilskuddene for mange aviser er små, utgjør det for mange forskjellen mellom å være eller ikke være. Høyre vil kutte 100 millioner av pressestøtten, som i dag er på 288 millioner kroner. FrP vil gå enda hardere til verks og kutte 180 millioner kroner.

Mange av lokalavisene i Vestfold ville fått store utfordringer uten pressestøtten.

-          Norge er ingen bedrift eller maskin. Vi er et langstrakt land med levende bygder og småbyer. Holdningen fra Høyre er å fjerne virkemidler som gir god livskvalitet i disse småsamfunnene. Et av dem er lokalavisene. Høyres kutt i pressestøtten er det samme som å rasere det avismangfoldet vi har i dag, fastslår Kathrine Kleveland

Lokalavisen er møteplass for debatter, dialog og informasjon. Lokalavisen er en arena hvor folk blir bedre kjent med hverandre. Alle steder som har en lokalavis vil oppleve en fattigere hverdag uten avisen i postkassa noen dager i uken.

- I Holmestrand er vi heldige som har Jarlsberg Avis, som gjennom de siste årene har vist både evne til å engasjere og vokse!

Det vokser et grasrotopprør mot Høyres raseringspolitikk – som først og fremst vil ramme mange hundre tusen nordmenn som bor og lever på mindre steder, småkommuner og småbyer rundt i landet.

Høyre og FrP mener at alt skal handle om lønnsomhet og effektivitet. Alle verken skal eller kan bo i storbyene. Nettopp det at det skal være både godt og mulig å bo i hele landet og at vi alle er like mye verdt, har den rødgrønne regjeringen gjennom åtte år vist oss i praktisk politikk. Et av virkemidlene heter pressestøtte, sier Kathrine Kleveland.