Meny

Bolyst for flyktninger

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Statssekretør i KRD, Eli Blakstad, kom med 450.000 kroner i bolyst-midler til integreringsprosjekter i Vang i Valdres.

Innovangsjon SA, Flyktningetjenesten, Vang Frivilligsentral, Vang kommune og NAV Valdres vil samarbeide om bedre integrering av bosatte flyktninger gjennom to prosjekter, og har søkt om bolyst-midler fra KRD til gjennomføringen. 

Mandag kom statssekretør Eli Blakstad med 450.000 kroner.

Bolystmidlerne skal legge til rette for at distriktskommuner blir meir attraktive som varig bosted. I år har mange prosjekter knyttet til integrering fått støtte. 

- Jeg ble stolt av å være fra Oppland da jeg så søknaden fra Vang. Jeg håper dere lykkes, og at andre kommuner rundt om i landet kan lære av det dere gjør, sa Blakstad ved tildelingen. 
 
Det ene prosjektet i Vang handler om å tilby en frivillig bolystvenn til hver bosatte flyktning over 16 år. Pengene skal brukes til å gi bolystvennen et fire timers obligatorisk kurs av Flyktningetjenesten i forkant. 
 
Det andre prosjektet er knyttet til karriereveiledning, fagspesifikk norskopplæring og ansettelse hos en lokal bedrift, i samsvar
med flyktningens egne interesser og kompetanse. Bedriften må forplikte seg til minst en ettårig ansettelse. Midlene skal gå til lønn og norskopplæring.