Meny
Bli medlem

Bolyst i Sigdal

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Sigdal kommune har fått tildelt bolystmidler for 2013 fra Kommunal- og regionaldeparetmentet

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet gir tilskudd til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner.

Et viktig mål i distrikts- og regionalpolitikken er at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil. Et virkemiddel for å få dette til er å skape attraktive lokalsamfunn. Gjennom å finansiere pilotprosjekt ønsker KRD å utvikle ny kunnskap om hvordan distriktskommuner kan bli mer attraktive som bosted.

Departementet utlyser inntil 35 millioner kroner for 2013. Dette er det siste året med bolystsatsing. KRD kan dekke inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. 

Hovedmålet er at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal bli mer attraktive å bo i og flytte til.

Delmål:

·         Å støtte opp om lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekt som skal fremme attraktive lokalsamfunn, og som har stor overføringsverdi for andre som driver denne typen arbeid.

·         Å samle og formidle kunnskap fra pilotprosjekter om hva som bidrar til attraktive lokalsamfunn.