Meny
Bli medlem

Bolystmidler til både Evje og Hornnes og Birkenes

Sist endret: 27.09.2020
I dag delte politisk rådgiver i KRD Anja Hjelset sammen med Kåre Gunnar Fløystad fra Aust-Agder SP, ut bolystmidler for tilsammen en million kroner i Aust-Agder.

Infoteket i Evje og Hornnes kommune fikk 400000 i bolystmidler. Gjennom etablering av Infoteket vil prosjektet tilretteleggje for moderne bibliotekfunksjoner, digitale oppslagstavle og sentrale møtearenaer.

Engeslandstunet  i Birkenes fikk 600 000 i bolystmidler. I prosjektet Engelslandstunet er målet å samle alle aktiviteter og bygdefolket i sentrum av bygda, for å hindre fraflytting og handelslekkasje i Birkeland kommune

Senterpartiets førstekandidat i Aust-Agder, Kåre Gunnar Fløystad sier dette er viktige og gode prosjekter, og er glad for at disse midlene kommer. –Dette er med på å skape gode lokalsamfunn gjennom konkrete prosjekter, og slike tildelinger er svært viktige, sier Fløystad.