Meny
Bli medlem

Borten Moe åpnet EnergiRike-konferansen i Haugesund

Sist endret: 27.09.2020
-Den rike tilgangen på utslippsfri fornybar energi vil bli et konkurransefortrinn i en verden hvor klimagassutslipp får en pris gjennom et effektivt kvotesystem. Det skal ikke lønne seg med utslipp, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe innledet i dag på EnergiRike-konferansen i Haugesund. I tillegg til å snakke om energisituasjonen i Norge for de kommende årene, trakk han også fram mulighetene den økte produksjonen gir for norsk kraftkrevende energi.

-Den rike tilgangen på utslippsfri fornybar energi vil bli et konkurransefortrinn i en verden hvor klimagassutslipp får en pris gjennom et effektivt kvotesystem. Det skal ikke lønne seg med utslipp, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Statsråden trakk også frem de store investeringene som gjøres på infrastruktur og produksjonskapasitet på fornybar energi i Norge. I tillegg pekte han på situasjonen i Europa og behovet for en mer enhetlig energi- og miljøpolitikk.

Hovedfokuset på årets EnergiRike-konferansen er Norges store tilgang på miljøvennlig energi og hvilke muligheter dette gir for industrien i en tid hvor det prioriteres å få CO2-utslippene ned.

Norge er i dag et foregangsland innen bruken av fornybar energi. Over 60 prosent av Norges samlede energibehov og rundt 95 prosent av elektrisitetsforbruket er dekket av fornybar energi, hovedsakelig vannkraft.