Meny

Bosetting av flyktninger

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti oppfordrer alle kommunene i Buskerud og eller i landet til å bli med på en bosettingsdugnad av flyktninger i 2013 slik at disse menneskene får et sted og bo. Mottak av asylsøkere er et statlig ansvar; bosetting av flyktninger er et kommunalt ansvar.

Resolusjon - Vedtatt av fylkesårsmøte-Buskerud Senterparti, 15-16.2.13                                                    

Bosetting av flyktninger 

Norge tar årlig imot ca. 10000 asylsøkere. Disse menneskene blir plassert ut på asylmottak, og venter på behandling av søknaden om opphold. Ca. halvparten får oppholdstillatelse i Norge, og får dermed status som flyktninger og rett på bosetting i en kommune.  Problemet for mange, spesielt enslige menn og kvinner, er at ventetiden ikke er over etter positivt vedtak i UDI eller UNE.  Ca. 3500 flyktninger som har fått oppholdstillatelse bor fortsatt på asylmottak i lang tid i påvente av bosettingskommune. 3- 4 års opphold på mottak er derfor ikke uvanlig. Dette er svært krevende for de det gjelder. Mottakslivet over tid er passiviserende og de motiverende, det må derfor være et klart mål og få ventetiden på mottak ned. Flyktningenes sterkeste ønske er å starte opp i en kommune med norskopplæring og etter hvert arbeid.  Buskerud Senterparti mener dette er en uholdbar situasjon og oppfordrer alle kommunene i Buskerud og eller i landet til å bli med på en bosettingsdugnad i 2013 slik at disse menneskene får et sted og bo. Mottak av asylsøkere er et statlig ansvar; bosetting av flyktninger er et kommunalt ansvar.