Meny
Bli medlem

- Bredbånd til alle

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
- 100 prosent av landets husstander skal de nærmeste årene få tilgang til et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Nå er vi ett skritt nærmere målet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

I dag sendes forslag til regelverk for auksjonen av frekvenser i 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene ut på høring. Det er Post- og teletilsynet som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, administrerer auksjonen. Auksjonen planlegges gjennomført i desember i år.

Auksjonsreglene vil regulere gjennomføringen av auksjonen, som inkluderer budgivningsprosessen, fastsettelse av vinnere av auksjonen og prisen vinnerne må betale for frekvensene. Forslag til vilkår i frekvenstillatelsene blir hørt samtidig med auksjonsreglene.

Regjeringen stiller krav til en dekningsgrad på minst 98 prosent ved tildeling av frekvenser i den såkalte dekningsblokka i 800 MHz-båndet. Dekningskravet skal innfris i løpet av fem år etter at tillatelsene er gitt, og det legges til grunn at tilbudt tjeneste skal ha en gjennomsnittelig overføringshastighet på minst 2 Mbit/s.

I tillegg vil regjeringen årlig sette av minst 150 millioner kroner til utbygging av bredbånd i områder som i dag ikke har et slikt tilbud eller der tilbudet er dårlig.

- Å sikre alle i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet er viktig for å sikre verdiskaping og bosetting i hele landet, sier samferdselsministeren.

Kunngjøring fra Post- og teletilsynet

Høring av forslag til auksjonsregler (Post- og teletilsynet)