Meny
Bli medlem

Brexit gir muligheter for Norge

Sist endret: 27.09.2020
- EØS må erstattes med en avtale som bedre ivaretar norske interesser, skriver Sigbjørn Gjelsvik i dette leserbrevet.

 

 

Av Sigbjørn Gjelsvik, Sørum Senterparti og tidligere prosjektleder for «Alternativer til dagens EØS-avtale»

23. juni sa flertallet i det britiske folk nei til EU-byråkratiet i Brussel og ja til nasjonal selvstendighet.
Nå må Norge gripe muligheten som den nye situasjonen gir til å bygge samarbeid med britene utenfor EU og erstatte EØS med en ny og bedre avtale med EU.

Mer enn 17 millioner briter stemte Leave i folkeavstemningen. Velgerne til de store, tradisjonelle partiene gjorde opprør mot sin egen partiledelse, og mer enn seks av ti Leave-velgere tilhørte enten Labour eller det konservative partiet.  Det fantes også ytterligående grupperinger som spilte på fremmedfrykt, men avstemningen i Storbritannia var ikke et nei til utlendinger. Åtte av ti briter mener at de arbeidsinnvandrerne som er i landet, skal få bli. Det de ønsker er å ta kontroll over egen politikk og sørge for en regulert arbeidsinnvandring. 

Selv om de sosiale forskjellene er større og situasjonen på arbeidsmarkedet verre i Storbritannia, så sliter vi i Norge med mange av de samme problemene, blant annet som følge av uregulert EØS-innvandring. De siste ti årene har rekrutteringen i malerfag falt med 59 prosent, murerfag med 64 prosent og tømrerfag med 29 prosent. I noen fag er det nå bare en håndfull elever igjen. Snart har vi ikke lengre norske murere og malere.

Det haster å snu utviklingen! Norsk ungdom må gis troa tilbake på at det er framtid i praktiske yrker. Lønna må opp, arbeidsmiljølova må strammes inn, EØS-innvandringen må reguleres og det offentlige må gå foran gjennom å stille krav i anbud om lærlinger og nulltoleranse med tanke på sosial dumping. Det krever også at EØS erstattes med en ny og bedre avtale som ivaretar norske interesser.