Meny

Bruk av Østmarka ? ikke vern!

Østmarka er en perle i det sentrale østlandsområde. Området er et godt eksempel på at langsiktig forvaltning og skånsom bruk går hånd i hånd. I Østmarka går friluftsinteresser og andre bruksinteresser godt sammen med langsiktige naturhensyn, sier Erlend Grimstad i dette innlegget.

Noen ser ut til å tro at nøkkelen til forsvarlig og langsiktig forvaltning er å sette en stor osteklokke over naturen og ikke røre den. All erfaring tilsier imidlertid at forsiktig bruk er det beste vern. Det er lang tradisjon blant de som lever av og i naturen at man skal overlate naturen i like god eller bedre stand enn man overtok den. 

Vi har dessverre erfaring for at vernefantastene i Miljøverndepartementet i utøvelsen av Markaloven er langt fra så fleksible som Miljøvernministeren lokker med. Rigid håndhevelse av Markaloven har med all mulig tydelighet vist at MD følger ”osteklokke” tilnærmingen med et lite unntak for idrettshensyn. Handling taler mer enn ord. Tilrettelegging for aktiv bruk ar vist seg å gå dårlig sammen med vern.

Østmarka trenger ikke mer vern, men fortsatt forsvarlig bruk og forvaltning. Det er det motsatte av det MD kjemper for. Nei til osteklokke over Østmarka – ja til fortsatt bruk.