Meny
Bli medlem

Bruk Delijordet i Vestby til matproduksjon

Sist endret: 27.09.2020
Det er positivt at Ikea ønsker å etablere seg i Vestby. Men det er ikke positivt at de ønsker å bygge midt i matfatet til kommende generasjoner. Vestby har rikelig med andre tomter Ikea kan bygge på uten å rasere matjord, skriver statssekretær Erlend Grimstad.

Det er positivt at Ikea ønsker å etablere seg i Vestby. Men det er ikke positivt at de ønsker å bygge midt i matfatet til kommende generasjoner. Vestby har rikelig med andre tomter Ikea kan bygge på uten å rasere matjord. 

Mange i Follo og Østfold vil gjerne ha mulighet for å handle på Ikea uten å måtte reise til Oslo. En Ikea-etablering vil gi regionen mange gode arbeidsplasser. Det er på ingen måte dette vi er imot. Det vi er imot er at det skal skje akkurat på Delijordet. Et jorde som er av landets ypperste matjord. Et jorde som årvisst gir gode avlinger av matkorn. Et jorde som gir korn nok til å forsyne en fjerdedel av Vestbys befolkning  med det daglige brød.

Vestby disponerer rikelig med ledige tomter i umiddelbar nærhet til Delijordet. Ca 2000 mål næringsarealer på fjellgrunn er allerede ferdig opparbeidet og klar til bygging.  

Enklere å flytte et varehus som enda ikke er bygd, enn en stor kornåker!
Ikea sier de skal flytte matjorda på Delijordet til et annet sted. I beste fall kan det bli et gigantisk eksperiment, i verste fall blir det helt mislykket. Vi har svært lite erfaring med slik jordflytting. Ikea sier de må ha garanti for at det blir vellykket før de går for en slik løsning.  Under befaringen i Vestby den 2. august kunne ikke Bioforsk gi noen slik garanti, men tok i stedet en rekke forbehold.

Flytting av jord kan være et alternativ i forbindelse med for eksempel bygging av vei og jernbane, der det (bokstavelig talt) ikke er noen vei utenom. Da snakker vi om skadebegrensning. Med i tilfellet Delijordet må det da være mye enklere å flytte et varehus som enda ikke er bygd, enn en stor kornåker! Har noen forresten regnet på hvor mange tonn forbrukt diesel og CO2-utslipp en slik gigantisk flytte-operasjon vil medføre?

En kornåker er et levende økosystem
Hele ideen om jordflytting vitner om manglende forståelse for sammenhenger og prosesser i naturen. Matjord er ikke noe dødt materiale som kan flyttes rundt som stein eller betong etter forgodtbefinnende. Den gode matjorda er dannet gjennom århundrelange prosesser, - nettopp på de stedene/arealene der forholdene gir muligheter for det. Det er et finstemt samspill mellom mange faktorer; berggrunn, jordsmonn, lokalklima, dyreliv, mikro-organismer, temperatur, nedbør. En god kornåker er et lite, levende økosystem i seg selv. Det er ikke noe du bare endevender, lesser opp på en trailer og kjører over til nabobygda.

Men vi har da nok av mat i Norge?
I dagens Norge har vi heldigvis det. I historisk perspektiv er det ikke lenge siden det var annerledes. Norge lager rundt halvparten av den maten vi spiser selv. Det kan være et farlig sjansespill å gjøre oss enda mer avhengige av andre land for å få nok mat. Urolige politiske forhold og klimaendringer tilsier ikke mindre selvforsyning, men mer.  Forsvarssjef Harald Sunde har sammen med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum nylig understreket at matproduksjon er en del av vår samlede beredskap.

Det er kun matjorda, og bare den som kan gi oss mat. Enten direkte gjennom planter som dyrkes. Eller indirekte ved å dyrke fôr til dyrene. Så enkelt og så grunnleggende er det. Det er naturen og de biologiske prosessene som gir oss maten. Det finnes ingen fabrikker som lager mat.

Men vi har da nok av matjord?
Nei, vi har ikke det.  Norge har lite matjord i forhold til andre land. Vi har 2,2 mål pr innbygger mot 2,7 pr verdensborger. Kun tre prosent av Norges areal er dyrket. Kun én prosent egner seg for å dyrke matkorn. Delijordet er av det beste av denne lille én- prosenten. Til sammenlikning kan andre land dyrke korn på 50-60 prosent av arealet.

Det er da store arealer som kan dyrkes opp til erstatning for Delijordet og andre steder der vi må ta matjord som byggegrunn?
Desverre nei igjen. Den beste jorda er for lengst dyrket opp og tatt i bruk.  Dyrkingsreservene er på langt dårligere jord og klimaforhold. Det er arealer der det stort sett bare vokser gras, ikke korn. Det tar 1000 år å danne et matjordlag på 10 cm. Det er gjort på noen timer med bulldozer og gravemaskin å rasere det.

Samfunnsansvar og miljø?
Ikea profilerer seg sterkt på samfunnsansvar og miljø. Hva er bærekraft? Spør de på sine hjemmesider, og svarer: For oss dreier det seg om å ta vare på mennesker og miljø. Jeg har problemer med å forstå hvordan Ikea får dette til å sammenfalle med at de vil ødelegge noe av den beste matjorda vi har i Norge.

Delijordet er opptatt
De som ivrer for å bygge varehus på landets beste kornjord, påtar seg et stort moralsk ansvar for våre etterkommere sine muligheter til å kunne brødfø seg fra norsk jord. Delijordet er ikke et ledig byggeareal som kan brukes til hva som helst. På Delijordet har det vært dyrket mat i generasjon etter generasjon, og gjennom århundrer. Slik bør det også være i framtida. På Delijordet bør det ikke bygges noe varehus.

I stedet bør det settes opp et stort skilt: Dette jordet er opptatt. Forbeholdt framtidig matproduksjon!