Meny
Bli medlem

Bruk stemmeretten din ? stem på kvinner!

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
For at andelen kvinner i kommunestyrene skal øke, må kvinner først og fremst stå på valglistene. Og så må de være villige til å påta seg ansvaret dette medfører, og selv ønske politisk innflytelse og makt.

 

Tall fra SSB viser at det ved kommunestyrevalget i 2011 var menn på førsteplass på hele 72,1 % av kommunelistene. Gjennomsnittsalderen var 49 år, og kjønnsfordelingen på listene var 58,2 % menn og 41,8 % kvinner. Etter valget endte kvinneandelen på ca. 38 % i norske kommunestyrer. Andelen kvinnelige ordførere ble imidlertid kun 22 %!

For at andelen kvinner i kommunestyrene skal øke, må kvinner først og fremst stå på valglistene. Og så må de være villige til å påta seg ansvaret dette medfører, og selv ønske politisk innflytelse og makt. Fortsatt er kvinner i politikken mangelvare. Det betyr at kvinner som stiller på lister aktivt må stemmes frem.

Vi er tre eksempler på kvinner som vil, tør og kan. Vi er alle kvinnelige ordførerkandidater for Senterpartiet i Oppland og søker ordførerposisjonen i vår kommune ved kommende kommunestyrevalg. Vi oppfordrer herved alle med stemmerett til å bruke den, og at du som velger kumulerer kvinner. Godt valg!

Mariann Skotte, Ordførerkandidat, Lesja Senterparti

Mette Vårdal, Ordførerkandidat, Vågå Senterparti

Linda Mæhlum Robøle, Ordførerkandidat, Etnedal Senterparti