Meny
Bli medlem

BSU-grensene må økes!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Å øke BSU-grensene fra dagens 150 000 kr totalt og 20 000 kr årlig vil bidra til å gi ungdommen sterkere incentiver til å spare til egen bolig. Av de partiene som ønsker å øke grensene for BSU er Senterpartiet det partiet som ønsker den største økningen. Senterpartiet ønsker å øke BSU-grensene til 500 000 i totalt sparebeløp og 50 000 i årlig sparebeløp. Dette gjør vi fordi vi mener det er viktig å lære morgendagens ungdom verdien av å spare til egen bolig, skriver Tor Erik Baksås, 6. kandidat Sp.

 

 

Foran årets stortingsvalg er det mange partier som vil øke grensene for BSU (boligsparing for ungdom). Begrunnelsen for dette er enkel. Det er vanskelig for unge førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet. De siste 10-15 årene har boligmarkedet oppnådd en ganske eventyrlig vekst, noe som har medført høyere boligpriser. I tillegg har det kommet krav til egenkapital ved boligkjøp for å unngå at Norge havner i en gjeldsfinansiert boligboble. Derfor har bankene etter pålegg fra Finanstilsynet ikke lenger anledning til å låne ut mer enn 85 % av boligens markedsverdi. Det vil si at 15 % av kjøpet må finansieres med egenkapital eller sikres gjennom annen sikkerhet enn den aktuelle boligen.

Disse to forholdene har gjort det vanskeligere for ungdom å komme seg inn på boligmarkedet uten utstrakt hjelp fra sine foreldre.