Meny
Bli medlem

BT tar feil

Sist endret: 27.09.2020 #Hordaland
Bergens Tidende fortsetter sin ensidige hyllest til Sanners sentraliseringsreform der kommuner skal tvinges sammen under påskudd av å få mere makt. På lederplass 14/9 formanes Senterpartiet til å bidra konstruktivt til reformen, i stedet for sabotere, skriver Kjersti Toppe i denne replikken til lederen i BT.

I følge BT bygger vår motstand mot reformen på en misforstått oppfatning av lokaldemokrati, siden lokaldemokrati ikke handler om kommunegrenser, men om at innbyggerne skal bestemme innholdet i politikken.

Senterpartiet driver ikke med sabotasje, vi driver med politikk. Vi er ikke i mot kommunesammenslåinger, vi støtter lokale utredninger. Vi legger frivillighetslinjen til grunn og vil ha folkeavstemming i kommunestruktursaker.  BT skriver at innbyggerne må bestemme innholdet i politikken. Nettopp. Spørsmålet er hvorfor BT mener dette ikke gjelder i denne saken? Vet BT bedre enn innbyggerne på Osterøy hvor kommunegrensene bør gå?

BT hevder at lokaldemokrati ikke har noe med kommunegrenser å gjøre. Men et forskningsprosjekt som så på erfaringene fra kommunesammenslåinger i Danmark, Nederland, Sveits og Norge hadde en klar konklusjon: lokaldemokratiet minket i takt med at kommunene ble større (Klassekampen 24/8-13). Faktorer som ble vurdert i forskningsprosjektet inkluderte valgdeltakelse, politisk interesse og politisk kunnskap hos innbyggerne.

Sanners tvangsreform kompenserer ikke dette demokratiranet ved å sørge for mer makt til kommunene. For det er hittil ikke flyttet ut en eneste oppgave, utenom plikten kommunene har fått til å utrede kommunesammenslåing. Men sentralisering av makt og ansvar er allerede på gang: eldreomsorgen skal staten få mere ansvar for.

At BT er uenig med Senterpartiet er flott fordi det burde ført til en opplyst debatt. Men dessverre argumenterer BT både usaklig og useriøst. Topp- oppslaget på Bt.no den 14/9 var at sammenslåtte kommuner på kartet kunne komme til å se ut som en dinosaur, Donald Duck eller en øgle.  Senterpartiet avfeies med kun å tenke på ordførerne sine.

Vel, Sp vil her respektere folket, ikke ordførerne. Kommunegrenser vil aldri bare være en strek på kartet. De representerer et sosioøkonomisk fellesskap og har stor betydning for hvordan kommunene kan bli aller best på folkestyre, samfunnsutvikling og desentralisert tjenesteproduksjon, der folk bor.

Her er den opprinnlige lederen i BT 14. september: "For sent å snu"