Meny
Bli medlem

Budsjett i Hjartdal

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Rådmann i Hjartdal kommune har lagt frem et dramatisk budsjettforslag for kommunen, som vil bety stor økning i de personlige utgiftene for innbyggerne. Rådmannens budsjettforslag viser at det er en betydelig ubalanse i inntektsgrunnlaget i forhold til utgifter, og prioriteringene fører til at noen av de svakeste rammes, barna og småbarnsfamiliene, de som Hjartdal skal basere fremtiden på, skriver Ken Skeie, leder i Hjartdal Sp.

 

Den politiske ledelse kan ved møter i forkant av budsjettforslag, komme med føringer hva som skal prioriteres eller ikke i budsjett, slik at en Rådmann ikke legger frem et budsjett som han vet det i hovedtrekk ikke er flertall for. Slik er det også her, at den politiske ledelse har gitt rom for dette budskap, at Hjartdal som attraktiv bosted skal gå meget vanskelige tider i møte.